Avosylin-lehti

Arjen työkalut löytyivät leireiltä

Julkaistu 5.4.2019

Neljän Asteen Petrit Pienimaa ja Salmivainio vetivät vuonna 2018 Heinolassa Saksalan seikkailukeskuksessa leirimuotoista tukiperhetoimintaa. Tarkoitus oli haastaa nuoria ryhmän avulla miettimään käytöstään. Kyseessä oli puolen vuoden mittainen pilottihanke – kolme leiriä kesällä ja toiset kolme syksyllä.

Kannustusta ja uskoa omaan itseensä

– Kokosimme yhteen nuoria, joilla on haastetta tunnetaidoissaan. Leireillä oli turvalliset aikuiset ja elämyksellisiä toimintoja luonnossa. Teimme esimerkiksi melontaretkiä, uimme, saunoimme ja kalastimme. Joukossa on voimaa. – Eräs nuori kieltäytyi köysiliuÕusta ja meni tilanteen edessä lukkoon. Kun muut selvittivät radan, niin hän avautui aiemmasta huonosta kokemuksestaan, jossa valjaat olivat pettäneet. Sen jälkeen nuori rohkaistui voittamaan pelkonsa ja saimme hänelle upean korjaavan kokemuksen.

Omien tunteiden tunnistaminen on tärkeää

Leireillä kulki punaisena lankana Australiassa vuonna 2004 kehitetty Friends-tunnetaitopaketti. – Aseman Lapset toi paketin aikoinaan Suomen kulttuuriin. Ohjelma lähtee siitä, että nuori tunnistaa omat tunteensa sosiaalisissa tilanteissa ja oppii samalla empatiaa. Jos joku vaikkapa tönäisee, niin onko olemassa muita vaihtoehtoa kuin toiminta? Pysäytimme nuoria ajattelemaan ja muuttamaan toimintaansa. Yksi elementeistä oli vertaisoppiminen eli heitimme pallon nuorille, jotka keksivät itse omasta elämästään keinoja esimerkiksi rauhoittua tai rentoutua. Yhdellä toimi videopelin pelaaminen, toinen suuntasi pihalle haukkaamaan happea. Jatkossa leirejä on tarkoitus järjestää kuntien kanssa yhteistyössä, Neljän Asteen MES®-työkaluja apuna käyttäen.

Seuraavaa kesää odotetaan jo

Järjestetty toiminta oli kuitenkin vain osa leiriä. – Ohjelmassa oli myös ÓtavallistaÓ, aikatauluttamatonta, olemista. Sellaista, jota ei tehdä aikuisjohtoisesti. Antamalla vikkelien nuorten impulsiivisuudelle tilaa pääsimme verekseltään avaamaan syntyneitä konflikteja. Se oli hyvin käytännönläheistä ja toimivaa. Veimme samoista asioista työkaluja myös kotien arkeen, kun kävimme leirin tapahtumia myöhemmin läpi sekä vanhempien että nuorten kanssa. Leirien välissä teimme yhden leirinpurkukäynnin vanhempien/huoltajien kanssa, nuoren kanssa sekä yhden yksilötapaamisen, jossa kävimme läpi tuttuja tunnetaitoteemoja ja tutustuimme tuleviin teemoihin. Moni odottaa jo kovasti seuraavaa leiriä.

Leiritoiminta on vaihtoehto tukiperheelle

• Lapsille ja nuorille ammatillinen leiriviikonloppu
• Jatkumona perhetyötä sekä tukihenkilötoimintaa
• Tavoitteet asetetaan lapsen henkilökohtaisista lähtökohdista
• Pyritään vahvistamaan lasten sosiaalisia taitoja ja tarjoamaan turvallisia ryhmäkokemuksia
• Jokaisen leirin jälkeen toiminta arvioidaan ja kehitetään toimintaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita.
• Toimintaa arvioidaan tavoitteiden ja asiakaskokemusten kautta sekä raportoidaan sosiaalityöntekijälle
• Lasten ja nuorten omia ajatuksia sekä näkemyksiä tunnetaitojen käsittelyssä käsitellään vertaisoppimisen keinoin
• Turvalliset ohjaajat ovat leireillä koko ajan läsnä
• Lapsille annetaan tilaa selvittää tunnekuohuissaan ristiriitoja
• Ymmärretään erilaisuuden antamat mahdollisuudet
• Tuodaan lasten ja aikuisten arkeen keinoja, joilla he pärjäävät tunnetaitoasioissa
• Vaikutukset voidaan nähdä sekä kotona arjessa että koulussa
• Palvelupolku jakaantuu leiriviikonloppuihin ja leirien välissä järjestettäviin tukihenkilö- sekä perhetapaamisiin
• Sosiaalityöntekijä pidetään tietoisena prosessin etenemisestä koko polun ajan