Avosylin

Avosylin yhtymä on missioperusteinen suomalainen sosiaalialan yritys, joka maksaa veronsa Suomeen. Yrityksen toiminnan perustana vaikuttavat vahvat arvot sekä sitoutuminen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhteisen elämän tukemiseen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämän haasteissa.

Yhtymämme muodostaa palvelujatkumon sosiaalihuollon palveluista lastensuojelun vahvasti tuettuun sijaishuoltoon. Tehtävämme on huolehtia vastuullisesta ja laadukkaasta palveluketjusta, joka muokkautuu asiakkaan tarpeisiin.

Tavoitteemme on yhdistää erilaisten ihmisten ja ammattialojen kokemusmaailmat uudella ja asiakasta hyödyttävällä tavalla yhteiseksi hyväksi, uuden sukupolven lastensuojeluksi.

Avosylin- teema on syntynyt kohtaamisen ajatuksen tärkeydestä, jota kaikissa tytäryrityksissä painotetaan. Aito kohtaaminen kahden ihmisen välillä on edellytys laadukkaille palveluille, perheiden hyvinvoinnille ja vaikuttavalle työlle. Lapsen etu on kaiken keskiössä.

Meille lapsi on ensin lapsi, ei diagnoosi, ei haaste, ei koskaan menetetty. Uskomme, että kaikesta voi selvitä kun on aikaa, sitkeyttä, halua ja kärsivällisyyttä.

Missiomme

Tehtävämme on muuttaa maailmaa. Teemme sen luomalla lapsille ja heidän perheilleen yksilöl­liseen tilanteeseen räätälöityjä palveluita. Lapsi ja perhe on aina työmme keskiössä ja työtämme ohjaa lapsen etu. Lapsella on aina oikeus ensi­sijaisesti asua omassa perheessään ja mikäli se ei ole mahdollista, niin turvallisessa hänen tarpeisiinsa vastaavassa sijais­huoltopaikassa.

Muodostamme palvelu­­jatkumon sosiaali­­huollon palveluista lasten­­suojelun sijaishuoltoon. Työntekijämme ovat tehtäviinsä koulutettuja lasten­suojelun ammattilaisia.

Visiomme

Visiomme on saada aikaan myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään.

Työ yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen keskuudessa auttaa perheitä ja lapsia voimaan paremmin ja löytämään uusia keinoja arkeensa. Onnellinen lapsuus on arvo sinänsä, joten meille lapsi on ensisijaisesti lapsi: ei diagnoosi, ei haaste, ei koskaan menetetty. Keskitymme ihmisen kohtaamiseen. Uskomme, että kaikesta voi selvitä kun on riittävästi aikaa, sitkeyttä, halua ja kärsivällisyyttä.