Jokainen ansaitsee turvallisen ja rakastavan lapsuuden

Avosylin yhtymä on missioperusteinen suomalaisomisteinen sosiaalialan yritys. Yrityksen toiminnan perustana vaikuttavat vahvat arvot sekä sitoutuminen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhteisen elämän tukemiseen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämän haasteissa.

Yhtymämme muodostaa palvelujatkumon sosiaalihuollon palveluista lastensuojelun vahvasti tuettuun sijaishuoltoon. Tehtävämme on huolehtia vastuullisesta ja laadukkaasta palveluketjusta, joka muokkautuu asiakkaan tarpeisiin.

Tavoitteemme on yhdistää erilaisten ihmisten ja ammattialojen kokemusmaailmat uudella ja asiakasta hyödyttävällä tavalla yhteiseksi hyväksi, uuden sukupolven lastensuojeluksi.

Avosylin- teema on syntynyt kohtaamisen ajatuksen tärkeydestä, jota kaikissa tytäryrityksissä painotetaan. Aito kohtaaminen kahden ihmisen välillä on edellytys laadukkaille palveluille, perheiden hyvinvoinnille ja vaikuttavalle työlle. Lapsen etu on kaiken keskiössä.

Arvomme

Aito kohtaaminen

Koko organisaatiomme ja työmme ytimessä on kohtaamisen tärkeys. Aito, empaattinen ja ennakkoluuloton kohtaaminen kahden ihmisen välillä on edellytys laadukkaille palveluille, perheiden hyvinvoinnille ja vaikuttavalle työlle. Kohtaamme asiakkaamme ja kumppanimme arvostavasti ja avosylin.

Turvallisuus

Teemme kaikkemme, jotta lapset ja perheet tuntevat olevansa turvassa. Kuuntelemme lapsia ja perheitä, välitämme heistä ja autamme heitä kaikissa elämänvaiheissa. Turvallisuus syntyy luottamuksesta. Työskentelemme avoimesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi kohti kestäviä muutoksia.

Osallisuus

Kuuntelemme lapsia ja perheitä ja arvostamme heidän näkemyksiään. Lapsilla ja vanhemmilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja osallistua itseään koskeviin asioihin sekä toimintamme kehittämiseen. Toimijuus ja osallisuus vahvistavat uskoa omiin kykyihin, rakentavat yhteisöllisyyttä ja saavat aikaan muutoksen. Autamme perheitä rakentamaan omasta elämästään itsensä näköistä ja muotoilemme työtapamme niin, että ne tukevat lasten ja perheiden toimijuutta ja osallisuutta. Meille jokainen on tärkeä.

Laatu

Tuotamme laadukkaita palveluita, joilla saamme aikaan kestäviä muutoksia lasten ja perheiden elämään. Haluamme kehittyä yhä vastuullisemmaksi ja innovatiivisemmaksi asiantuntijaorganisaatioksi. Työskentelemme joustavasti ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Kehitämme sekä arvioimme palveluitamme jatkuvasti. Lapsen etu ohjaa kaikkea tekemistämme.

Kestävä hyvinvointi

Sitoudumme kestävään kehitykseen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Kaikki toimintamme seisoo ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Tuotamme myönteisiä ja sosiaalisesti estäviä muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään.