Lupauksemme

Lapset, nuoret ja perheet

Tarjoamme lapsille, nuorille ja perheille korkean vaatimustason tukea ja hoivaa. Hyväksymme jokaisen ihmisen avosylin ja juuri sellaisena kuin hän on.

Kaikki toimintamme perustuu vuorovaikutuksellisuuteen sekä turvalliseen, aitoon kohtaamiseen ja kunnioitukseen.

Yhteisöt

Meille on tärkeää olla aina läsnä. Toimimme kulttuurisensitiivisesti ja vastaamme joustavasti asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin.

Tuemme ja vaalimme myös omaa henkilökuntaamme. Yhteistyö ja kumppanuudet eri tahojen kanssa ovat olennainen osa omaa kehittymistämme.

Asiakkaat, perhehoitajat ja henkilökunta

Laadukkaat palvelut sekä rehellisyys ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä sekä asiakkallemme että omalle henkilökunnallemme.

Pyrimme tekemään työmme innovatiivisesti ja toimimaan aina vastuullisesti. Lupausten pitäminen on meille tärkeä asia.

Toimintakulttuurit ja arvot

Toimintakulttuurimme ja perusarvomme viitoittavat polkuamme joka päivä. Tiedämme, että jokaisella on merkitystä ja kaikki ovat vastuussa omasta toiminnastaan.

Tarjoamme työssämme korkeaa laatua ja turvallisia palveluita. Erinomaisuutta saavutamme jatkuvan kehittämisen myötä.

Viljelemme osaltamme myös asiantuntemusta, oppimista ja innovointia.