Kumppanuus luo mahdollisuuksia

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Neljä Astetta Oy ja Avosylin Asumispalvelut Oy kuuluvat samaan Avosylin yhtymään.

PKS:n ja Neljän Asteen yhteis­työllä pystytään tarjoamaan entistä kokonais­valtaisemmat mahdollisuudet lasten ja vanhempien tukemiseen sekä laadukkaaseen perhe­hoitoon. Tämän yhdistymisen myötä Suomeen syntyi luotettava ja vahva toimija, joka tähtää tarjoamaan uuden suku­polven lasten­suojelupalveluita.

PKS:n ja Neljän Asteen näkö­kulmat lasten­suojelu­työhön täydentävät toisiaan. 2005 perustettu Neljä Astetta tarjoaa tukea huostaan­otto­uhan alla oleville ja sijoituksesta kotiutuville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Vuodesta 2008 toiminut PKS puolestaan tukee kodin ulko­puolelle perhe­hoitoon sijoitettuja lapsia ja heidän sijais­vanhempiaan.

Uskomme, että lähtö­kohtaisesti perhe on lapselle aina paras kasvu­ympäristö. Kattavan ja kokonais­valtaisen tuen kautta lapsen elämä voi palata raiteilleen joko omassa perheessä tai perhe­hoidossa sijais­perheen kautta. Aina perheessä asuminen ei kuitenkaan ole mahdollista ja tähän tarpeeseen kehitimme vuonna 2021 avattavat Avosylin Asumispalvelut.

PKS ja Neljä Astetta jatkavat aktiivista vuoro­puhelua ja yhteis­työtä kuntien kanssa, jotta lapsen etu toteutuu jokaisessa yksilöllisessä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminta­mallien tehokkuuden myötä Neljän Asteen ja PKS:n palvelut mahdollistavat kunnille myös merkittävät säästöt.

Avosylin yhtymän omistajalla, iso­britannialaisella Key Assets Groupilla on yli 20 vuoden kokemus ja asian­tuntijuus perhe­hoidosta. Key Assets Groupin kautta myös Suomessa kehitetyillä toiminta­malleilla ja hyvillä käytännöillä on mahdollisuus laajentua verkoston muihin maihin.

Yhteinen tavoitteemme on yhdistää erilaisten ihmisten ja ammatti­alojen kokemus­maailmat ennen­näkemättö­mällä tavalla yhteiseksi hyväksi, uuden sukupolven lasten­suojeluksi. Päämäärämme on saada aikaan myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään. Saavutamme ne toimimalla perus­arvojemme mukaisesti, laadukkaasti ja lapsen sekä perheen hyvinvointia vaikuttavalla ja kestävällä tavalla edistäen, kohdaten maailman avosylin.