Avosylin-lehti

Haastattelu: Steve Jacques

Julkaistu 5.4.2019

Kertoisitko itsestäsi ja ammatillisesta taustastasi

Toimin Key Assets konsernin toimitusjohtajana, johon PKS ja Neljä Astetta kuuluvat. Ammatilliset juureni ovat sosiaalityössä. Pätevöidyin sosiaalityöntekijäksi vuonna 1995 ja olen työskennellyt lastensuojelussa sekä sijaishuollossa siitä saakka. Olen ollut Key Assetsin toiminnassa mukana alusta asti.

Key Assets – mikä ja miksi?

Key Assets on sosiaalialan yritys, jossa arvot sekä tarkoitus ohjaavat toimintaa. Tarjoamme lapsi-, perhe- ja yhteisöpalveluita kunnallisille yhteistyökumppaneillemme. Toimimme 9 maassa tarjoten jälkihuoltoa, perhetyötä, laitoshoitoa, adoptioita, vammaisten tukipalveluita sekä lakisääteisiä lastensuojelupalveluita. Teemme myös vahvaa yhteistyötä kansainvälisen Martin James Foundation -hyväntekeväisyysjärjestön kanssa tarjoten tukea Intiassa, Indonesiassa, Afrikassa ja Jordaniassa perhehoidon kehittämiseen. Tavoitteenamme on saavuttaa myönteisiä ja kestäviä tuloksia lapsille, perheille ja yhteisöille.

Miksi Suomi?

Tammikuussa 2017 osallistuimme kansainväliseen sijaishuollon konferenssiin Hamiltonissa, Uudessa-Seelannissa. Konferenssissa keskityimme perhehoitajien ja sijaishuollon ammattilaisten kanssa siihen, miten voisimme tarjota parasta tukea perhehoitajillemme sekä sijoitetuille lapsille. Halusimme jakaa kokemuksemme siitä, että vaikeastikin oireilevat lapset voidaan sijoittaa perhehoitoon, kun se on vahvasti tuettua.

Käytännön kokemus on osoittanut, että perhehoitajan saama tuki on keskeisessä roolissa ja vaikuttaa suoraan siihen, kuinka perhehoitaja pystyy tukemaan sijoitettua lasta selviämään tämän kokemasta traumasta. Puhuimme monien ihmisten kanssa ympäri maailmaa, joiden mielestä tämä oli virkistävän uusi ajattelutapa sijaishuollossa – yksi näistä henkilöistä oli Pirjo Hakkarainen Pesäpuusta. Hän kutsui meidät Suomeen tapamaan kunnan, Pesäpuun, Perhehoitoliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n edustajia. Vietimme kaksi päivää puhuen lapsista ja nuorista sekä jatkuvasti kasvavasta tarpeesta lisätä vaihtoehtoisia sekä kustannustehokkaampia sijaishuollon palveluita laitoshoidon rinnalle.

Näiden kahden päivän päätteeksi todella halusimme ryhtyä yhteistyöhön suomalaisten sosiaalityön ammattilaisten kanssa. Halusimme tukea perhehoitopalveluiden kehittämistä ja sitä kautta auttaa myös vaikeammin sijoitettavia lapsia saamaan mahdollisuuden perhehoitoon. Vuonna 2008 tämä toteutui! On ollut hienoa, että suomalainen yritys on ollut osa organisaatiotamme jo kymmenen vuoden ajan.

Laadukkaan perhehoidon lisäksi halusimme varmistaa, että teimme todella kaikkemme perheiden eteen. Vuonna 2015 Neljä Astetta liittyi meihin, minkä jälkeen pystyimme tarjoamaan kunnille myös avohuollon palveluita, jotka tähtäävät sijoituksen välttämiseen. Odotamme myös jännityksellä sitä, miten suomalainen MES®-ohjelma vaikuttaa kansainvälisesti!

Mitä Key Assets on saanut aikaan maailmalla? Mistä olet kaikkein ylpein?

Vuonna 2005 perustimme Irlantiin Fostering First – perhehoitopalvelut. Aiemmin Irlannin terveydenhuolto lähetti lapsia sijoitukseen Englantiin, koska maassa ei ollut sijaishuollon palveluita. Me uskomme, että lapsia tulee hoitaa kotimaassaan. Vuodesta 2005 olemme työskennelleet paikallisten perustajajäsenten kanssa palvelujen perustamiseksi ja nyt tarjoamme näitä palveluja jo yli 2000 lapselle. Työskentelemme yli 1000 perheen ja yksittäisen asiakkaan kanssa.

Yksi tärkeimmistä ohjaavista ajatuksistamme on se, että lapset ja nuoret ansaitsevat parasta ollakseen parhaita. Me välitämme tätä tärkeää viestiä. Olemme kasvattaneet perhehoitajien profiilia ja arvostusta järjestelmässä, joka ei aina käsittele heitä toivotulla tavalla. Olemme myös auttaneet lasten omia vanhempia näkemään omat mahdollisuutensa. He voivat olla oman elämänsä sankareita oikeanlaisen tuen ja huolenpidon avulla.

Mielestäni olemme osoittaneet, että jos uskot johonkin intohimoisesti, voit saada sen onnistumaan! Vuonna 2005 meillä ei ollut aavistustakaan siitä, miltä Key Assets näyttää vuonna 2019. Olen ylpeä monista asioista, mutta ne jotka erottuvat, ovat asiakkaiden kiitokset: kun lapset ja nuoret tulevat kertomaan, että olemme tehneet hyvää työtä! Viimeisen 14 vuoden aikana olen kuullut tämän monta kertaa. Joten kyllä, olen ylpeä siitä, että nuoremme pärjäävät!

Miten Key Assets on levinnyt maailmalla? Miten kohdemaat ovat valikoituneet?

Haluaisin sanoa, että meillä on ollut virallinen suunnitelma ja strategia, mutta se ei ole ollut koskaan niin tarkkaa. Kehityksemme eri maissa on aina ollut ihmiskysymys; kun tapaa oikean ihmisen, kuten Pirjon, jolla oli visio ja intohimo rakentaa laadukkaita palveluita lapsille ja nuorille. Niin me olemme kehittyneet – ihmiset ovat löytäneet meidät ennemmin kuin me olemme löytäneet kohdemaita.

Perustajamme ovat olleet visionäärejä, jotka ovat uskaltaneet ottaa riskejä seuratakseen sydäntään. Olemme oppineet, että lasten tarpeet ovat kaikkialla maailmassa samanlaisia. Parhaita käytänteitä ja lähestymistapoja voi soveltaa kulttuurisen mukauttamisen jälkeen lähes missä tahansa.

Mitä onnistumisia ja epäonnistumisia matkan varrella on tullut?

Onnistumisia on ollut paljonkin. Olemme onnistuneet luomaan luottamuksellisia suhteita paikallisiin hallituksiin, olemme osoittaneet palveluidemme laadukkuuden ja olemme auttaneet muuttamaan ihmisten elämiä päivittäin!

Sitten epäonnistumiset! Luulen, että aika ajoin innostuksemme kasvaa liian suureksi ja olemme matkan varrella varmasti järkyttäneetkin ihmisiä, varsinkin niitä, jotka eivät uskoneet yksityisten organisaatioiden jalansijaan sosiaalipalvelualalla. Oletimme alussa, että ihmiset ymmärtäisivät meidän hyvät aikeemme, mutta monet olivatkin epäluuloisia meitä ja pyrkimyksiämme kohtaan. Vielä tänä päivänäkään en pidä siitä, kun ihmiset tuomitsevat meidän olevan mukana vain rahan takia, tai epäilevät että emme tee tätä pohjimmiltamme asiakkaan etu edellä – tämä ei pidä paikkaansa ja on todella vaikeaa hälventää näitä epäilyksiä. Usein ihmiset näkevät liiketoiminnan, mutta eivät tarkoitusta sen takana.

Toinen oppitunti on ollut se, että opimme työskentelemään vain oikeiden ihmisten kanssa. Niiden, jotka jakavat saman arvomaailman. Meillä todellakin on kokemusta myös väärien ihmisten kanssa työskentelystä – vääriä alkuja, myöhästymisiä ja operatiivisia epäonnistumisia!

Totta kai, puhuttaessa lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, epäonnistuminen on rankkaa – me emme ole täydellisiä, ja on aikoja, jolloin emme ole pystyneet tarjoamaan nuorelle sitä mitä hän olisi tarvinnut. Joku voisi sanoa, että lastensuojelun luonteeseen kuuluu niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin, jotka lyövät kovaa. Tiedän, että tiimimme ympäri maailmaa haluavat saavuttaa ainoastaan parhaita tuloksia ja kun niin ei käykään, otamme sen henkilökohtaisesti. Olipa kyseessä sitten sijoituksen epäonnistuminen tai lapsen erottaminen perheestään annetusta perhetyöstä huolimatta. Vaikka syyllistäminen on helppoa ja Óulkopuolinen maailmaÓ sitä tekisikin, meidän täytyy keskittyä työmme kehittämisen ja missioomme sekä tarkoitukseemme.

Nyt puhutaan paljon siitä, sopiiko yritystoiminta lastensuojeluun. Millaista yritystoiminnan tulisi olla sopiakseen lastensuojelun kenttään?

Sivusinkin jo hieman tätä aiemmassa vastauksessani. Ymmärrän keskustelun ja sen, miksi se on esillä. Jos minulle olisi sanottu vuonna 1994, että minusta tulee samaan aikaan sekä voittoa tavoittelevan että hyväntekeväisyystyötä tekevän sosiaalialan organisaation toimitusjohtaja, olisin nauranut. Olin ideologisesti vastaan sitä ajatusta, että yksityisillä toimijoilla olisi sijaa tällä sektorilla. Oma kokemukseni kunnallisena sosiaalityöntekijänä yksityisen tarjoamista palveluista haastoi kuitenkin ajattelutapaani ja auttoi näkemään, miten yksityiset palveluntuottajat voivat yhdistää parhaat osat kahdesta eri maailmasta liiketoimintamalliksi, jossa yhdistyy korkealaatuinen käytännön työ sekä tuloksellisuus. Millä tavoin itse erotan nämä toisistaan, on toiminnan päämotivaattori. Se, onko kyse rahasta vai asiakkaille tarjottavista laadukkaista palveluista. Oma kokemukseni on, että näiden välillä on mahdollista saavuttaa tasapaino – ja tämän näen niin Perhehoitokumppaneissa kuin Neljässä Asteessakin. Voimme investoida tulevaan ja kasvaa, mutta samalla myös varmistaa, että palvelumme ovat tulevaisuudessakin kestäviä.
Mielestäni tällä alalla olevilla yrityksillä tulee olla sosiaalinen tarkoitus, eettinen yritystoiminnan malli ja niiden tulee tarjota kunta-asiakkaidemme rahoille vastinetta. Olen ylpeä siitä, että saan olla osa organisaatiota, jossa perustaja on edelleen ohjaksissa. Olen myös ylpeä siitä, että perustajamme on yksi ensimmäisistä sosiaalisen alan vaikuttajista ja sijoittajista maailmalla. Nykyään tämänkaltaiset järjestelyt ovat tullee hallituksissa yhä suosituimmiksi kautta maailman.

Mikä on Key Assetsin seuraavan viiden vuoden missio Suomessa? Entäpä maailmalla?

Seuraava viiden vuoden missiomme on vastata kuntakumppaneidemme tarpeisiin auttaaksemme heitä saavuttamaan lakisääteiset vastuunsa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkamme kaikkien palvelujemme kehittämistä. Jatkamme tutkimuksiin sijoittamista osoittaaksemme toimintamalliemme ja lähestymistapamme tehokkuuden. Haluamme investoida lisää vaikuttavuuden mittaamiseen ja tulosten osoittamiseen niin lapsille ja perheille, joiden kanssa työskentelemme kuin muillekin yhteistyötahoille.

Kehitämme myös laadukasta, terapeuttista hoitomuotoa palvelujatkumona nykyisille palvelumuodoillemme. Haluamme jatkossakin osallistua julkiseen politiikkaan ja yhteiskunnalliseen uudistukseen erityisesti sellaisissa paikoissa, joissa lastensuojelujärjestelmä tai sijaishuolto ei ole kovin kehittynyt. Meillä on myös suunnitelmissa laajentua uusiin maihin sekä laajentaa toimintaamme nykyisissä maissa, valtioissa ja maakunnissa. Haluaisin sanoa, että jokaisen sosiaalityöntekijän unelma, myös minun, on asua maailmassa, joka ei tarvitsisi meitä eikä palveluitamme. Valitettavasti se on kuitenkin epätodennäköistä, joten työmme keskittyy edelleen tarjoamaan parhaita palveluita, jotta lapset, perheet ja muut asiakkaamme voivat olla parhaimpiaan! Tämä on pysyvä missiomme ja tavoitteemme!

Muuta

Kiitos kun käytitte aikaanne kysyäksenne minulta näitä ajatuksia herättäviä kysymyksiä, toivottavasti vastaukseni ovat avanneet ajatusmaailmaani ja antaneet tietoa, mitä Key Assetsilla tapahtuu.