Blogi

Harjoittelijana Neljällä Asteella

Julkaistu 27.5.2021

Suoritin sosinomiopintojeni viimeisen harjoittelun eli hallinnon harjoittelun Neljällä Asteella kevään 2021 aikana, yrityksen keskisellä alueella. Kun joulun aikoihin sain varmistuksen harjoittelupaikasta, jäin odottamaan innolla ja jännityksellä mitä hallinnon tehtävät sekä erityisesti itse perhetyö tulisivat pitämään sisällään, sillä kummastakaan minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta. Lisäksi pitkään kestäneen poikkeustilan ja etäopiskelun jälkeen olin innoissani siitä, että arkeeni oli tulossa muutakin sisältöä, kuin tietokoneen ruudun tuijottaminen kotona!

Harjoittelun pituus oli 8 viikkoa, jonka aikana kuljin Pohjanmaan/Keski-Suomen palvelupäällikön matkassa. Ensimmäisellä harjoitteluviikolla pääsin myös perhetyöntekijöiden mukaan eri perheisiin seuraamaan heidän työtään ja työpäiviään. Harjoittelupäiväni olivat hyvin erilaisia – paljolti riippuen siitä, teimmekö ohjaajani kanssa hallinnollisia tehtäviä vai menimmekö asiakastapaamisille. Harjoittelijana pääsin kuulemaan, näkemään ja tekemään muun muassa seuraavia asioita: oppimaan kuinka organisaatiota ja sen toimintaa pyritään kehittämään, kuinka käytännön esimiestyötä ja johtamista toteutetaan. Pääsin osallistumaan erilaisiin kokouksiin ja neuvotteluihin, niin paikan päällä kuin etänä. Kehittämistehtävää sain konkreettisesti itse tehdä tuottamalla perehdytysoppaan opiskelijalle Neljän Asteelle, josta tulevat opiskelijat toivottavasti hyötyvät harjoitteluun tullessaan.

Asetin itselleni harjoittelun alkaessa tavoitteita ja koin niiden toteutuvan erinomaisesti, sillä minut otettiin opiskelijana huomioon todella hyvin Neljällä Asteella. Yksi tärkeimmistä henkilökohtaisista tavoitteistani kuitenkin oli perhetyön näkeminen ja kokeminen käytännössä ja koen saavuttaneeni kyseisen tavoitteen, sillä pääsin hallinnon tehtävien lisäksi mukaan asiakastapaamisille. Aina lasten ja perheiden tilanteet eivät olleet helppoja, mutta haluni kehittyä, tarttua uusiin ja ajoittain haastaviin tilanteisiin yhtenä vahvuutenani auttoi asiassa. Koen, että ihmisen oma arvomaailma ja toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen ovat olennaisia asioita tällaisessa työssä.

Harjoittelun aikana tuli myös keskusteltua ja pohdittua muun muassa perhetyön yhteiskunnallisia vaikutuksia. Keskustelimme ohjaajani ja muiden työntekijöiden kanssa paljon siitä, että miksi sosiaalialalla työpaikat ja tekijät eivät kohtaa toisiaan. Sosiaalialalla tulevaisuudessa ja jo tällä hetkellä tarvitaan paljon osaavia tekijöitä, mutta työntekijöitä ei tunnu vain löytyvän kovin helpolla, vaikka esimerkiksi sosionomeja koulutetaan enemmän kuin koskaan. Korona-aika tietysti lisää haasteita niin työntekijöillä kuin asiakkailla, mutta mistä johtuu, ettei tulijoita esimerkiksi perhetyöhön tunnu olevan kovinkaan paljoa? Itse opiskelijana toivoisin, että sosionomikoulutuksessa puhuttaisiin enemmän eri työllistymismahdollisuuksista, sillä koen omassa koulutuksessani valitettavasti painottuneen enimmäkseen ainoastaan varhaiskasvatukseen ja lastensuojelun laitoshoitoon.

Nyt, kun harjoitteluviikot ovat takanapäin, voin todellakin edelleen sanoa näiden viikkojen olleen erittäin antoisia ja että harjoittelu on ollut erityisen tärkeä myös itselleni. Päällimmäisenä muistoksi harjoittelusta ovat jääneet yhteiset hetket perheiden ja lasten kanssa. Erityisesti perheiltä ja muilta työntekijöiltä tullut positiivinen palaute tekemästäni työstä ovat jääneet mieleen, vaikka onnistuneita ja hienoja kokemuksia ehti 8 viikon aikana kertyä paljon. Neljällä Asteella on hyvä työilmapiiri ja sain paljon vinkkejä työelämästä muilta työntekijöiltä. Parasta oli myös se, että minuun luotettiin ja minut otettiin mukaan lähes kaikkeen työyhteisössä. Harjoittelu oli minulle pelkästään positiivinen kokemus, jota tulen pitkään muistelemaan lämmöllä. Kuluneiden viikkojen aikana olen joutunut ja päässyt haastamaan itseäni, harjoittamaan epätietoisuuden sietämistä, joka yllätti minut tämän työn kannalta sekä reflektoimaan omaa oppimista ja toimintaani.

Harjoittelu jätti käteeni asioita, joita tulen varmasti tarvitsemaan vielä tulevaisuudessa rivityöntekijän tai esimiehen roolissa. En voisi olla harjoittelupaikkaan sekä organisaatioon enemmän kuin tyytyväinen. Olen iloinen, että olen päässyt seuramaan Neljän Asteen tekemää perhetyötä ja että pääsin heille harjoitteluun. Itselläni valmistuminen häämöttää tulevassa joulukuussa, joten tiedossa on loppurutistus opinnäytetyön ja muiden koulutehtävien kanssa.

Kevät näyttää vihdoin tullen lämpimien säiden myötä, joten nautitaan aurinkoisista päivistä.

-Eerika