Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja erillisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita. Avosylin Oy:llä on omistus- tai käyttöoikeus kaikkeen tällä sivustolla olevaan aineistoon. Aineisto on suojattu tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien perusteella. Aineistoa ei ole lupa muokata, kopioida, levittää edelleen, julkaista eikä käyttää muulla vastaavalla tavalla ilman Avosylin Oy:n kirjallista suostumusta. Tämän sivuston kuvien ja sisällön käyttöön on pyydettävä etukäteen Avosylin Oy:n kirjallinen suostumus. Avosylin Oy voi muuttaa tämän sivuston käyttöehtoja milloin tahansa.

1. Sivujen ajantasaisuus ja saatavuus
Avosylin Oy pyrkii pitämään sivustoilla olevan tiedon ajantasaisena ja täsmällisenä, mutta ei takaa tai vakuuta sisällön oikeellisuutta, ajankohtaisuutta tai kattavuutta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, tämän sivuston omistajat eivät ole korvausvelvollisia mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai muusta epäsuorasta vahingosta eikä esine- tai henkilövahingoista mukaan lukien vahingot, jotka aiheutuvat sivujen käytöstä tai siitä että olet luottanut tällä sivustolla saatavilla oleviin tietoihin. Avosylin Oy ei myöskään vastaa siitä, että sivusto ei ole käytettävissä.

2. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
Käyttämällä sivustoa olet tietoinen ja hyväksyt Avosylin Oy:n henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet.

3. Linkitys sivuston ulkopuolelle
3.1 Jos tällä sivustolla on linkkejä ja viittauksia tämän sivuston ulkopuolelle, Avosylin Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivujen sisällöstä. Käyttäjän tulee perehtyä kyseisiä sivustoja koskeviin erillisiin käyttöehtoihin ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.
3.2 Avosylin Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista tällä sivustolla.

4. Ohjelmistot ja turvallisuus
Avosylin Oy ei ole vastuussa, jos lataat kolmannen osapuolen sivustolta ohjelmistoja (esim. Acrobat Reader).