Blogi

Kestävää hyvinvointia – kohti hiilineutraaleita sosiaalipalveluita

Julkaistu 5.6.2021

Kestävää hyvinvointia. Tämä on missiomme.

Kestävän hyvinvoinnin ydin on sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden tasapainossa sekä sen ymmärtämisessä, että sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ei ole mahdollista saavuttaa ja ylläpitää ilman ekologisen kestävyyden turvaamista. Tämä on luonut meille mission liikkua sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien sosiaalipalveluiden tuottamisesta edelleen kohti ekologisesti kestävien sosiaalipalveluiden tuottamista. Tämä tarkoittaa määrätietoista palveluidemme hiilijalanjäljen alentamista vuosi vuodelta 2030 mennessä, johon olemme sitoutuneet tekemässämme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

Tämän myötä myös ne organisaatiot, jotka käyttävät ja ostavat Avosylin yhtymän palveluntuottajien Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n, Neljä Astetta Oy:n ja Avosylin Asumispalvelut Oy:n palveluita, pystyvät vähähiilisten palveluidemme käytön myötä pääsemään myös kohti omia hiilineutraliustavoitteitaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessamme on neljä toimenpidettä, joilla vähennämme hiilijalanjälkeämme ajalla 2020-2030.
Ne ovat:

  • Ajoneuvojen ajokilometrien CO2 päästöjen pienentäminen
  • Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen
  • Lentomatkustamisen vähentäminen sekä luotettava kompensoiminen
  • Etäkokousten suosiminen

Olemme vaihtamassa vähitellen koko autokantamme vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Tässä vaiheessa se tarkoittaa hybridien hankkimista. Tavoitteenamme on vähentää autojemme CO2 päästöjä vuodessa 27,3 t CO2/á aikavälillä 2020-2030. Aloitimme autokantamme vaihtamisen vuonna 2020 ja saavutimme jo saman vuoden aikana tämän toimenpiteen johdosta suuremmat päästövähennykset, kuin vuotuinen tavoitteemme on. Kykenimme alentamaan vuonna 2020 autojemme hiilidioksidipäästöjä yhteensä 103 t CO2/á, joka ylittää 75,7 t CO2/á:lla vuodelle 2020 asettamamme tavoitteet.

Kilpailutimme vuonna 2020 kaikki sellaiset sähkösopimuksemme, joissa sähkö ei kuulu vuokrasopimuksen piiriin. Niiden toimistotilojen sähkösopimukset, jotka ovat vuokralaisen itse määriteltävissä, vaihdettiin ekoenergia sertifioituun sähköön. Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvan energian käytön osuutta kaikesta käyttämästämme käyttösähköstä. Jo vuoden 2020 aikana saavutimme 100 %:n uusiutuvan energian käytön tason kaikissa niissä käyttöpaikoissamme, joiden sopimukset ovat meidän itsemme määriteltävissä.

Teimme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksemme ennen korona pandemian puhkeamista. Pandemia on osaltaan vaikuttanut siihen, että jotkin sitoumuksemme toimenpiteet on ollut helppo saavuttaa ja ylittää vuoden 2020 aikana. Tavoitteenamme on alentaa vuosien 2020-2030 välisenä aikana lentomatkustamisen päästöjä 8 t/CO2 ekv, niin että ne vuonna 2030 olisivat korkeintaan 2 t/CO2 ekv, joka myös kompensoidaan. Korona pandemiasta johtuen Avosylin Oy:n lennot loppuivat lähes tyystin, kuten myös monella muulla toimijalla maailmassa. Vuoden 2020 lentomatkustamisen päästömme koostuvat alkuvuonna ennen pandemiaa tehdyistä lennoista, ollen yhteensä 0,88 t/CO2 ekv. Pandemiasta johtuen saavutimme ja ylitimme jo vuoden 2020 aikana ne päästövähennystavoitteet, jotka olimme asettaneet vuoteen 2030 mennessä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi suosimme etäkokousten pitämistä silloin, kun se on mahdollista. Tämän mahdollistamiseksi hankimme vuoden 2020 alussa asiakastyön palveluihin soveltuvan salauksen standardit täyttävän videoneuvottelusovelluksen. Tavoittelemme sitä, että yhtiömme noin 200 työntekijästä kukin kykenisi muuttamaan yhden kalenterivuoden aikana noin 20 kokousta etäyhteyksillä toteutettavaksi. Tällä tavoin laskettuna yhtiössämme pystyttään toteuttamaan yhden kalenterivuoden aikana noin 4000 etäkokousta, joka kymmenen seurantavuoden aikana on yhteensä jo noin 40000 kokousta. Toimenpiteellä säästetään kokouksiin liikkumisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Koronapandemiasta johtuen etäkokouskäytännöt ovat tulleet vuonna 2020 Avosylin yhtymässä luonnolliseksi tavaksi järjestää kokouksia ja neuvotteluita. Olemme kyenneet huomattavasti ylittämään vuodelle 2020 asettamamme etäkokoustavoitteen 4000 etäkokousta/vuosi ja säästämään näiden osalta kokouksiin liikkumisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

 

Harriet Rabb
Sosiaalipalveluiden laatupäällikkö
Avosylin Oy

Linkit:

Kestävä kehitys https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys

Kestävä hyvinvointi https://media.sitra.fi/2017/02/23225247/Kohti_kestavaa_hyvinvointia.pdf

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus https://sitoumus2050.fi/koti#/