artikkelit

Kodinomainen laitoshoito: Miten luoda kodinomainen ympäristö laitoshoidossa

Julkaistu 12.2.2024

Kodinomaisuuden merkitys laitoshoidossa

Laitoshoidon ympäristön muuttaminen kodinomaiseksi on tärkeää, jotta lapset ja nuoret voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja mukavaksi. Avosylin yhtymä ymmärtää, että kodinomainen ilmapiiri edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja auttaa heitä selviytymään elämän haasteista. Kodinomaisuus tarkoittaa lämpimän ja hyväksyvän ilmapiirin luomista, jossa jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi ja kuulluksi.

Kodinomaisuuden luominen laitoshoidossa alkaa pienistä asioista, kuten henkilökohtaisen tilan kunnioittamisesta, yksilöllisyyden huomioimisesta ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Avosylin yhtymässä panostamme siihen, että tilat ovat viihtyisiä ja esteettisesti miellyttäviä, sekä tarjoamme mahdollisuuksia yksilölliseen sisustukseen ja omien tavaroiden käyttöön. Tämä auttaa luomaan ympäristön, joka tuntuu omalta ja turvalliselta.

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen on keskeistä kodinomaisen ympäristön luomisessa. Avosylin yhtymässä uskomme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tuntea itsensä osaksi yhteisöä ja vaikuttaa omaan arkeensa. Tämä tarkoittaa, että heitä kannustetaan osallistumaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan ja itsetuntoaan.

Osallisuus tarkoittaa myös sitä, että lapset ja nuoret saavat tukea omien vahvuuksiensa löytämiseen ja kehittämiseen. Avosylin yhtymässä järjestämme erilaisia toimintoja ja harrastuksia, jotka tukevat lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja antavat heille mahdollisuuden kokea onnistumisen elämyksiä. Tämä luo pohjaa positiiviselle itsekuvalle ja yhteisön jäsenyydelle.

Empaattinen ja ennakkoluuloton kohtaaminen

Avosylin yhtymässä korostamme empaattisen ja ennakkoluulottoman kohtaamisen merkitystä. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tulla kohdatuksi yksilönä, jonka tarpeet, toiveet ja tunteet otetaan huomioon. Tämä lähestymistapa luo perustan luottamukselle ja turvallisuuden tunteelle, jotka ovat kodinomaisen ympäristön kulmakiviä.

Kun lapset ja nuoret kokevat, että heidät nähdään ja kuullaan, heidän on helpompi avautua ja jakaa kokemuksiaan. Avosylin yhtymässä työntekijämme ovat koulutettuja kuuntelemaan ja olemaan läsnä aidosti, mikä auttaa luomaan syvällisiä ja merkityksellisiä suhteita asiakkaidemme kanssa.

Ympäristön viihtyisyys ja esteettisyys

Viihtyisä ja esteettisesti miellyttävä ympäristö on tärkeä osa kodinomaista laitoshoitoa. Avosylin yhtymässä kiinnitämme huomiota tilojen suunnitteluun ja sisustukseen, jotta ne vastaavat lasten ja nuorten tarpeita ja mieltymyksiä. Tilojen tulee olla kutsuvia ja rauhoittavia, jotta ne edistävät hyvinvointia ja rentoutumista.

Ympäristön esteettisyyteen panostaminen ei tarkoita vain kauniita huonekaluja tai seinävärien valintaa, vaan myös sitä, että tilat ovat toimivia ja turvallisia. Avosylin yhtymässä varmistamme, että jokainen yksityiskohta, aina valaistuksesta lämpötilaan, on suunniteltu lasten ja nuorten parhaaksi.

Perheiden ja lasten äänen kuuleminen

Perheiden ja lasten äänen aktiivinen kuuleminen on keskeistä kodinomaisen ympäristön luomisessa laitoshoidossa. Avosylin yhtymässä arvostamme lapsien ja heidän perheidensä näkemyksiä ja kokemuksia, ja pyrimme aktiivisesti ottamaan ne huomioon palvelujemme kehittämisessä ja päivittäisessä toiminnassamme.

Kuuntelemalla ja arvostamalla lasten sekä perheiden mielipiteitä, voimme räätälöidä palvelumme vastaamaan heidän yksilöllisiä tarpeitaan. Tämä lähestymistapa tukee lasten ja perheiden toimijuutta ja osallisuutta, mikä on tärkeää heidän itseluottamuksensa ja yhteisöllisyyden tunteensa kehittymiselle.

Kestävä kehitys ja laadukkaat palvelut

Avosylin yhtymä sitoutuu kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa, että pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme niin, että ne ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Laadukkaat palvelut ovat perusta, jolle rakennamme kestäviä muutoksia lasten ja perheiden elämään.

Laadukkaat palvelut tarkoittavat myös sitä, että työskentelemme joustavasti ja avoimessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme tarjota parasta mahdollista tukea ja hoitoa. Lapsen etu on aina toimintamme keskiössä, ja se ohjaa kaikkea tekemistämme.

Aiheeseen liittyvät artikkelit