Koulutuspalvelut

Yhtymässämme on yli kymmenen vuoden kokemus avohuollon sekä sijaishuoltopalveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta. Olemme panostaneet laadukkaiden palveluiden, toimivien työtapojen ja tuloksellisuuden kehittämiseen ja rakentaneet yhteisen palvelujatkumon, joilla perheitä voidaan auttaa entistä tehokkaammin heidän haasteissaan.  Haluamme nyt jakaa hankkimaamme erityisosaamista teille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Koulutusjohtaja Jukka Sihlman
jukka.sihlman@avosylin.fi
050 442 1298

 

Perhetyön koulutuksissa selkeytetään ja vahvistetaan organisaation perhetyön prosesseja, työntekijöiden rooleja sekä työyhteisön yhteisiä toimintamalleja. Tavoitteellisella perhetyöllä tulee olla selkeä prosessi, jonka avulla niin esimies, työntekijä kuin asiakaskin tietävät miksi, miten ja millä keinoilla työskentely etenee.

Saatavilla seuraavat koulutukset:

  • Perhetyön prosessit
  • Menetelmäosaaminen ja ammatillinen vahvistuminen
  • Osallistava dokumentointi
  • Perheterapia perhetyön rinnalla
  • Arviointityöskentely, työvälineenä teema-arviointi.  Teema-arviointi on Neljä Astetta Oy:n luoma työväline, jota hyödynnetään mm. perhearviointijaksossa. Koulutuksessa teema-arviointi räätälöidään organisaation käyttöön.
  • Turvallinen perhehoito
  • Kiintymyssuhdenäkökulma
  • Lapsen ja verkoston tukeminen perhehoidossa

Tutustu koulutuksiin tarkemmin!

MES® -menetelmäkoulutus, välineitä vanhemmuustyöhön (verkkokoulutus)

8 koulutuspäivän kokonaisuus sisältää kaksi osiota:

  • Henkilökohtainen MES®-prosessi vahvistamaan omaa ammatillisuutta
  • MES®prosessi sekä kartat välineinä asiakastyössä lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa

MES® työvälineitä voidaan käyttää vanhemmuustyöskentelyssä ja nuorten kanssa työskennellessä.

Lataa tästä esite

Lue Avosylin lehdestä Lapuan kunnan perhetyöntekijöiden MES®-koulutuksesta

Muut koulutukset

Tulossa myöhemmin vuonna 2021: