Blogi

Laatukriteerit lupauksena hoivan tasosta

Julkaistu 29.4.2022

Voimme tyytyväisinä kertoa, että vuoden 2021 ajan työstetyt laadukkaan laitoshoidon laatukriteerimme ovat valmistuneet! Laatukriteerit toimivat laitoshoitomme laatustandardeina. Ne on tehty laadukkaan ja turvallisen hoivan takaamiseksi kaikessa laitoshoidossamme sekä lupauksena hoivan tasosta sekä sijoitetuille lapsille että sijoittajakunnille.

Kuten jo vuosia sitten laatimamme laadukkaan perhehoidon laatukriteerit, myös laitoshoitomme seitsemän laatukriteeriä jakautuvat jokainen kolmeen eri positioon.

Jokaisen kriteerin kohdalla kuvataan:

  1. Mitä laitoshoidossamme olevien lasten tulee saada osakseen, jotta voimme todeta laatukriteerin toteutuvan.
  2. Mitä työntekijöidemme tulee saada osakseen, jotta he voi toteuttaa kriteerin mukaista hoivaa suhteessa lapseen sekä mitä velvollisuuksia heillä standardin toteutumisen osalta on.
  3. Mitä Pallo-kodit organisaationa tekee, jotta edelliset voisivat toteutua.

Olemme sisäänkirjanneet kansallisen lastensuojelun laatusuosituksen sijaishuollon laitoshoitoa koskevat laatukriteerit omiin laatukriteereihimme niiden ollen vähimmäistaso, jota laitoshoidossamme toteutetaan.  Omat laatukriteerimme kuvastavat lisäksi meille ominaista laitoshoidon toimintakulttuuria, kuten sitä, kuinka tuotamme terapeuttishoidollisessa ympäristössä korjaavia kokemuksia uusimpaan aivotutkimustietoon perustuen sekä käytämme hoivassamme luontoavusteisia menetelmiä.

Laadukkaan laitoshoitomme laatukriteereitä on kuvattu yli kolmenkymmenen sivun verran. Tässä kaksi esimerkkinä niistä turvallisuuteen ja elämäntaitoihin liittyen.

Turvallisuus

Lapset: Saa osakseen johdonmukaista ja turvallista vuorovaikutusta – korjaavia kokemuksia vuorovaikutuksen osa-alueilla ja parempaa yhteyttä muihin ihmisiin.

Työntekijät: Toteuttavat johdonmukaista ja turvallista vuorovaikutusta suhteessa Pallo-kodin lapsiin ja tuottavat näin lapsille korjaavia kokemuksia vuorovaikutuksen osa-alueilla sekä rakentavat lapsille parempaa yhteyttä muihin ihmisiin.

Pallo-kodit: Huolehtii, että Person Brain™ -mallin mukaiset korjaavat kokemukset vuorovaikutuksen osa-aluilla toteutuvat Pallo-kodissa asuville lapsille.

Elämäntaidot

Lapset: Osana omien elämäntaitojen kehittymistä oppii ammentamaan itselleen hyvinvointia luontoympäristössä oleskelusta ja luonnossa liikkumisesta ja toimimisesta.

Työntekijät: Kannustavat lapsia ja nuoria osana omien elämäntaitojen kerryttämistä hakeutumaan luontoympäristön pariin.

Pallo-kodit: Huolehtii, että Pallo-kotien aikuisilla on mahdollisuuksia ja osaamista toteuttaa lasten kanssa luontoavusteisia menetelmiä. Rohkaisee luontoavusteisten menetelmien kokeiluihin ja käyttämiseen, jotta ne juurtuvat lapsen omiksi käytettävissä oleviksi voimavaroiksi ja luontevaksi osaksi lapsen elämää.

Laatukriteerimme ovat meille tärkeitä monella eri tavalla. Ne ovat laitoshoitomme tiekartta. Ne konkreettisesti ohjaavat työntekijöitämme ja meitä organisaationa toimimaan laadukkaalla tavalla, havainnollistaen samalla sen, mitä kunkin laatukriteerin osalta laadukkaasti toimiminen käytännössä on. Ja mikä tärkeintä, ne ovat lupaus laitoshoitoomme sijoitetuille lapsille ja sijoittajakunnille laadukkaasta lapsen edun mukaisesta ja kuntouttavasta hoivasta.

Harriet Rabb
Sosiaalipalvelujen laatupäällikkö
Avosylin yhtymä