lapsen oikeus turvallisuuteen

Blogi

Lapsen oikeus turvallisuuteen

Julkaistu 14.11.2022

Lapsen oikeuksien viikon vuoden 2022 teemana on turvallisuus. Lapsen perusturvallisuus rakentuu säännöllisestä lämmöstä, levosta, ravinnosta, toisen ihmisen kohtaamisesta ja läheisyydestä, turvallisen aikuisen läsnäolosta. Kun lapsi tulee aidosti kuulluksi, nähdyksi sekä kohdatuksi omana itsenään, hän tuntee itsensä hyväksytyksi ja perusturvallisuuden tunne vahvistuu.

Aikuinen voi vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta luomalla lapselle toistuvat rutiinit. Lapset tarvitsevat tasaista, jäsentynyttä arkea. Rutiinit auttavat varsinkin erityislapsia tasaantumaan ja löytämään turvaa omassa arjessaan. Jo pieni lapsi lähtee hakeutumaan oppimaansa rutiiniin. Kun teinin sisäiset myrskyt tempovat, tasainen arki antaa tarttumapintaa sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä omaan tahtiin.

Perhetyö on työskentelyä lapsen ja perheen arjessa, jokapäiväisessä elämässä. Perhetyöntekijän ammattitaitoa on kohdata kaikki perheenjäsenet aidosti kuunnellen. Perhetyöntekijä tukee perheen aikuisia luomaan arkirutiinit ja toimintamallit, jotka tukevat lapsen kasvua ja kehitystä perusturvallisuuden vahvistumisen kautta. ”Tavallinen ja tylsä” arki on lapselle parasta turvallisuutta, jota aikuinen voi ikinä lapselle antaa.

Lasten perusturvallisen arjen puolesta, joka ikinen päivä.

Riia Sieppi
Palvelupäällikkö
Neljä Astetta