Blogi

Lasta suojelemassa – maailman tärkeimmässä tehtävässä

Julkaistu 1.6.2021

Lasten hyvinvointi ja suojelu ovat puhututtaneet ja keskusteluttaneet ihmisiä paljon kauemmin kuin arjessa osaamme olettaakaan. Kansainvälistä lastensuojelupäivää on vietetty Genevessä ensimmäisen kerran vuonna 1925 lasten hyvinvointikonferenssin yhteydessä. Erityisen päivän tavoitteena oli jo tuolloin saada ihmiset kiinnittämään huomiota lapsiin, lapsiperheisiin ja heidän hyvinvointiinsa, lapsen oikeuksiin ja lastensuojelun tärkeyteen. Toki lastensuojelun ilmiöt, yhteiskunnan rakenteet ja tavat auttaa ja tukea lapsia ja lapsiperheitä ovat muuttuneet ajan kuluessa, mutta asian tärkeys ja lasten erityinen asema ja oikeus suojeluun ovat säilyneet.

Koronapandemia on tuonut lasten suojelun ja lastensuojelun kenttään hyvin haastavan lisän. Lasten oikeuksia harrastaa ja käydä koulua on rajoitettu. Lasten ja perheiden valmiudet vastata pandemian lieveilmiöihin ovat olleet vaihtelevat, ja kuten tiedämme, toiset ovat selviytyneet näistä olosuhteista selkeästi paremmin kuin toiset. Lastensuojelun perhehoitajat ovat kannatelleet ja edesauttaneet monen lapsen ja perheen selviytymistä tästä erityisestä ajasta. Heidän panoksensa pandemian hoidossa on ollut ja on merkittävä. Suuri kiitos siitä!

Lastensuojelu on lastensuojelulain määrittelemää ja lastensuojelun ammattilaisten niin yksilöihin kuin rakenteisiinkin kohdistuvaa vaativaa työtä lasten suojelemiseksi ja lasten edun toteutumiseksi. Lapsen suojelu on puolestaan meidän jokaisen konkreettisia tekoja kaikissa lapsen kasvu- ja kehitysympäristöissä. Kansainvälisenä lastensuojelun päivänä meidän on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä juuri minä voin tehdä suojellakseni perheeni, lähipiirini tai lähiyhteisöni lapsia. Miten minä voin kohdata heitä niin, että he kokisivat turvaa ja olevansa arvokkaita omina itsenään?

Lasta voi suojella koulussa, jalkapallokentällä, päiväkerhossa ja kaupan kassalla. Lapsella on oikeus kokea suojelua omassa kotonaan, naapurissa ja pihaleikeissä. Lapsen suojelu on hyväksyntää, itsetunnon tukemista, käden heilautus naapurin lapselle, lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Lapsen suojelua on sinun hyväksyvä katse, rohkaiseva hymy, tervehdys. Pienellä asialla voi olla suuri merkitys lapselle, jolla on haasteita elämässään.

Lapsen kyky selviytyä arkipäiväisistä haasteista kasvaa, kun aikuiset hänen ympärillään ymmärtävät toimintansa ja asenteensa merkityksen suhteessa lapseen. Sanotaan, että yksi välittävä ja turvallinen aikuinen lapselle riittää. Olen itsekin kuullut monta koskettavaa kertomusta siitä, kuinka esimerkiksi opettajan tai bändikerhon vetäjän yksi merkityksellinen lause on kannatellut lasta tai nuorta vaikeuksien yli. Yksi ihasteleva toteamus, että ”sinusta voi tulla mitä vain”, tai ”olen todella ylpeä sinusta”, voi muuttaa lapsen maailman. Toki tarvitaan ammatillista tukeakin, mutta kohtaamisen ja hyväksynnän voimaa ei koskaan saisi väheksyä.

Näillä ajatuksilla haluan toivottaa Sinulle hyvää kansainvälistä lastensuojelun päivää!

Sinä ja minä, me kaikki, toteutamme päivittäin maailman tärkeintä tehtävää.

Birkitta Ala-aho
Aluepäällikkö
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy