Lyhytterapia ja keskusteluapu

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja muita keskusteluapupalveluita yksityis- ja yritysasiakkaille.

Lyhytterapia on ennaltaehkäisevää apua mielen hyvinvoinnin edistämiseksi, se ei ole psykoterapiaa. Mikäli lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, ohjataan asiakas eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille.