Keitä me olemme?

Suomalainen Avosylin yhtymä on perustettu vuonna 2019.
Tytäryrityksinä toimivat Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Neljä Astetta Oy sekä Avosylin Asumispalvelut Oy.

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy ( eli PKS) on perustettu vuonna 2008 Suomessa. Sen juuret ovat Englannissa emoyhtiön Key Assets kautta. Key Assets on sosiaalityöntekijän ja sijaisvanhemman perustama kansainvälinen yritys. Key Assets perustettiin mahdollistamaan perhehoito vaihtoehtona lapsille ja nuorille sellaisissa maissa, joissa lapsia ja nuoria hoidetaan lastensuojelussa suurimmaksi osin laitoshoidossa. Key Assets halusi jakaa maailmalla kokemuksensa siitä, että vaikeastikin oireilevat lapset voidaan sijoittaa perhehoitoon, kun se on vahvasti tuettua. Käytännön kokemus on osoittanut, että perhehoitajan saama tuki on keskeisessä roolissa ja vaikuttaa suoraan siihen, kuinka perhehoitaja pystyy tukemaan sijoitettua lasta selviämään tämän kokemasta traumasta.

Ajankohtainen agenda, kulttuurillinen mukautumiskyky, laadukkaat palvelut sekä huolellinen ja tarkka taloudenhoito edistivät yhteistyö maailmalla sekä valtiollisten että kuntatahojen kanssa ja kansainvälinen toiminta kehittyi ja laajentui hiljalleen kahdeksaan eri maahan. Vuonna 2008 vahvasti tuettu perhehoito tuotiin Suomeen ja PKS perustettiin.

Neljä Astetta Oy perustettiin vuonna 2005. Perustajilla Petri Sinisalolla ja Mikko Meritiellä oli visio siitä, miten lastensuojelussa tulisi toimia parempien tulosten aikaansaamiseksi. He perustivat yhdessä yrityksen ja kehittivät Neljän Asteen tehostetun perhetyön mallin sekä MES®- ohjelman. Yritys kasvoi kovaa vauhtia, uudenlaisesta ajattelutavasta pidettiin sekä kunta-asiakkaiden että perheiden keskuudessa - se myös tuotti haluttua tulosta. Vuonna 2015 PKS ja Neljä Astetta löysivät toisensa.

Yritykset kokivat vahvaa yhteyttä sekä samankaltaisten arvojen että mission osalta, ja niin Neljä Astetta ja PKS yhdistyivät.

Avosylin Asumispalvelut Oy aloitti toimintansa vuonna 2021 avaten ensimmäisen yksikkönsä Lohjalle. Myllärin yksikkö tarjoaa paikan haastavasti oireileville lapsille, jotka tarvitsevat kuntoutuakseen vahvemmin resursoitua ympäristöä.