Keitä me olemme?

Suomalainen Avosylin yhtymä on perustettu vuonna 2019.
Tytäryrityksinä toimivat Perhehoitokumppanit Suomessa, Neljä Astetta ja Pallo-kodit.

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) on perustettu vuonna 2008 Suomessa. Sen juuret ovat Englannissa emoyhtiön Key Assets kautta. Key Assets on sosiaalityöntekijän ja sijaisvanhemman perustama kansainvälinen yritys. Key Assets perustettiin mahdollistamaan perhehoito vaihtoehtona lapsille ja nuorille sellaisissa maissa, joissa lapsia ja nuoria hoidetaan lastensuojelussa suurimmaksi osin laitoshoidossa.

Key Assets halusi jakaa maailmalla kokemuksensa siitä, että vaikeastikin oireilevat lapset voidaan sijoittaa perhehoitoon, kun se on vahvasti tuettua. Käytännön kokemus on osoittanut, että perhehoitajan saama tuki on keskeisessä roolissa ja vaikuttaa suoraan siihen, kuinka perhehoitaja pystyy tukemaan sijoitettua lasta selviämään tämän kokemasta traumasta.

Ajankohtainen agenda, kulttuurillinen mukautumiskyky, laadukkaat palvelut sekä huolellinen ja tarkka taloudenhoito edistivät yhteistyö maailmalla sekä valtiollisten että kuntatahojen kanssa ja kansainvälinen toiminta kehittyi ja laajentui hiljalleen kahdeksaan eri maahan. Vuonna 2008 vahvasti tuettu perhehoito tuotiin Suomeen ja PKS perustettiin.

Neljä Astetta perustettiin vuonna 2005. Perustajilla Petri Sinisalolla ja Mikko Meritiellä oli visio siitä, miten lastensuojelussa tulisi toimia parempien tulosten aikaansaamiseksi. He perustivat yhdessä yrityksen ja kehittivät Neljän Asteen tehostetun perhetyön mallin sekä MES®- ohjelman. Yritys kasvoi kovaa vauhtia, uudenlaisesta ajattelutavasta pidettiin sekä kunta-asiakkaiden että perheiden keskuudessa - se myös tuotti haluttua tulosta. Vuonna 2015 PKS ja Neljä Astetta löysivät toisensa. Yritykset kokivat vahvaa yhteyttä sekä samankaltaisten arvojen että mission osalta ja niin Neljä Astetta ja PKS yhdistyivät. Lue Neljän Asteen syntytarina tästä.

Pallo-kodit liittyy 30.6. tehdyn sopimuksen mukaan osaksi Avosylin yhtymän sijaishuollon palveluita. Se on tarjonnut laadukkaita sijaishuollon palveluita jo vuodesta 2000 alkaen. Pallo-kotien toiminta-ajatus on syntynyt perustajansa Sari Itäpellon halusta tehdä asioita toisin - paremmin. Lue Pallon syntytarina tästä.

 

Tavoitteenamme on yhdessä kehittää laadukkaita palveluita sekä lasten ja perheiden tarpeiden mukaisia palveluita rajapinnoille.

Yhdessä olemme enemmän!