Key Assets

Key Assetsilla on sosiaalinen missio muuttaa maailmaa

Missio-orientoituneen Key Assets yhtymän olemassa­olon tarkoituksena on muuttaa lasten ja nuorten elämää ympäri maailmaa. Visiona on saada aikaa myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten, nuorten ja perheiden elämään erilaisten palveluiden ja tukitoimien avulla.

Toiminta alkoi vuonna 1994 Britanniasta sosiaali­työntekijän ja sijais­vanhemman sinnikkyydestä puolustaa sijoitet­tavan lapsen oikeutta perhe­hoitoon laitos­hoidon sijasta. Nämä ihmiset jakoivat saman vision: he halusivat mahdollistaa perhe­sijoituksen myös niille lapsille, joilla oli erityisiä haasteita ja joiden hoitoon ja huolen­pitoon perhe­hoitaja tarvitsi vahvempaa tukea. Kaikki alkoi yhden lapsen perhe­hoidon mahdollista­misesta. Ensiksi he halusivat tehdä työnsä eri tavalla ja haastaa toiminta­ympäristöään – lopulta muuttaa maailmaa.

Näiden sinnikkäiden ihmisten missiosta sai alkunsa myös Key Assets, joka on rakentanut jo yli kahdentoista vuoden ajan vahvaa perhehoito- ja lasten­suojelu­palveluita tarjoavaa kansainvälistä asiantuntija­organisaatiota. Tänä päivänä toimimme kahdeksassa maassa, neljällä eri mantereella ja toimimme myös yhteistyössä Martin James Foundationin kanssa, joka on mukana uudistamassa lasten­suojelun rakennetta Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa ja Intiassa.

Avosylin on osa Key Assets -yhtymää. Katso lisätietoa tästä.

Martin James Foundation – hyväntekeväisyyshankkeita ympäri maailmaa

Martin James -hyvän­tekeväisyys­säätiö on Key Assetsin perustaja­jäsenen, Jim Cockburnin vuonna 2018 perustama voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiön tavoitteena on auttaa kehittämään lasten­suojelua ja viemään perhe­hoitoa maihin, joissa sijais­huolto on varsin kehittymätöntä.

Säätiö toimii maailman­laajuisesti tukien perheiden hajoamisen ja pakko­muuton kautta syrjäytyneitä lapsia ja perheitä, kooten alleen erilaiset meneillään olevat hankkeet tukien perhe­hoitoa sekä pakolaisia.

Säätiön lähestymis­tapa on sama kuin Key Assetsilla. Se painottaa ihmisten kuuntelemisen ja kohtaamisen tärkeyttä ja kunnioittaa paikallisten toimijoiden osaamista. Key Assetsin yritys­toiminnasta tulevia varoja suunnataan hyvän­tekeväisyys­työhön säätiön käyttöön.

Yrityksellämme on yhteinen sosiaalinen missio muuttaa maailmaa.