Neljä Astetta

Tehokkaita lastensuojelun vaihtoehtopalveluja avo-, sijais- ja jälkihuollon asiakkaille sekä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja lapsiperheille.

Neljä Astetta Oy on tuottanut lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja lapsiperheille jo vuodesta 2005. Asiakkaitamme ovat lasten­suojelun piirissä tai huostaan­otto­uhan alla olevat lapset, nuoret ja heidän perheensä sekä kodin ulko­puolelle sijoitetut kotiutettavat lapset ja nuoret perheineen.

Yrityksemme sai alkunsa kahden nuoren miehen, Mikko Meritien ja Petri Sinisalon oma­kohtaisista kokemuksista sekä halusta tehdä asioita toisin. Nyt osaamistamme hyödynnetään jo maailman­laajuisesti Key Assets yhtymässä.

Toimintamme on keskittynyt asiakkaidemme ja heidän perheidensä tukemiseen yksilön ja perheen dynamiikan sekä kokonaisuuden huomioon­ottavalla työ­muodoilla. Palveluidemme tavoitteena on saavuttaa pitkä­jänteisiä, elämän mittaisia tuloksia asiakas­perheissä. Tarkoituksena on ehkäistä syrjäytyminen ja parantaa perheen­jäsenten keskinäistä vuoro­vaikutusta ja elämää.

Palveluidemme kautta pyrimme yhteis­kunnallisesti vaikuttamaan Suomessa toteutettavaan lasten­suojeluun ja olemaan oleellinen osa Suomalaista lasten­suojelu­työtä avopuolella. Tavoitteenamme on muuttaa ongelmien ratkaisu­keskeinen työskentely­tapa tarpeiden täyttämis­keskeiseksi työskentely­tavaksi.

Visiomme on luoda koko Suomen kattava palvelu­organisaatio, joka tuottaa korkea­tasoisia uuden sukupolven lasten­suojelun vaihtoehto­palveluja Neljän Asteen ideologiaan nojaten.

Missiomme on tuottaa kokonais­valtaisesti tarve­lähtöisiä palveluita asiakkaillemme niin, ettei yhdenkään lapsen, nuoren tai hänen vanhempansa tarvitsisi kokea kohtaamatto­muutta tai tunne­kylmyyttä, vaan hän kokisi itsensä ainut­laatuiseksi, arvokkaaksi ja merkitykselliseksi ihmiseksi.

Lue lisää toiminnastamme

Palvelut

Palvelumme on rakennettu lähtökohdasta, että jokainen lapsi ja aikuinen odottaa tulevansa hyväksytyksi. Suunnitelmallinen työmme perustuu ainut­laatuisen ihmisen ja perheen rehelliseen kohtaamiseen. Ongelmien ja oireiden sijasta keskitymme perheen­jäsenten aitojen tarpeiden täyttymiseen.

 • Tehostettu perhetyö
 • Jälkihuoltopalvelu
 • Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot
 • Ammatillinen tukihenkilötyö
 • Olosuhdeselvitykset
 • Perhearviointi ja vanhemmuuden arviointi
 • Perhekuntoutus
 • Lapsiperheiden kotipalvelut
 • Leirimuotoinen tukiperhetoiminta
 • MES®-ohjelma
 • Terapiapalvelut