Avosylin-lehti

MES®-ohjelma laajentuu sekä koti­maassa että kansain­välisesti

Julkaistu 2.4.2019

Kuva: MES®-koulutusta Malmössä. Kuvassa Markus Weitner, Ruotsin maajohtaja Afram Chamoun, Noora Tuovinen ja Marika Johansson.

Neljän Asteen MES®-ohjelma liittyy itsetuntemukseen ja elämänhallintaan. Ohjelman tunnepuolen sekä arjen toimintamallien työkalut auttavat vanhempaa tulemaan tietoiseksi ajatuksistaan, tunteistaan, tunteiden alkuperästä sekä omista toimintatavoistaan ja toimintamalleistaan. Tavoitteena on, että vanhempi tiedostaa käyttäytymistapojensa juuret, ymmärtää miten kokemukset liittyvät tähän päivään ja vaikuttavat tähän hetkeen.

Neljän Asteen Idän aluejohtaja Noora Tuovinen johtaa MES®-työskentelyä. – MES® on tärkeä osa vanhemmuustyötämme. Viemme prosessia innolla eteenpäin ja kehitämme sitä. Käynnissä on uusia projekteja joita on lähdetty kokemusten ja tarpeen mukaan kehittämään.

Tärkeää tutkimustietoa

Taija Ylätalo on tehnyt aiemmin MES®-prosessiin liittyen gradun prosessista, vanhempien kokemuksista sekä ohjelman vaikuttavuudesta. – Nyt Tuija Eronen tekee Tampereen yliopistolla laajaa tutkimusta, johon hän haastattelee Neljän Asteen asiakasvanhempia, MES®-ryhmänohjaajia ja perhetyöntekijöitä sekä kahden kunnan johtavia sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityöntekijöitä, kertoo Tuovinen. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2019. Tulokset tulevat olemaan tärkeitä.

Kansainvälistyminen käynnissä

Suunnitelmissa on MES®-ohjelman kansainvälistyminen. – Meillä on hyvät kokemukset ulkomailla työskentelystä. Aloitimme Ruotsista, kun koulutin Malmössä syksyllä 2018 kaksi työntekijää, jotka ryhtyvät vetämään omille asiakasryhmilleen suunnattua ohjelmaa. Koulutusohjelmaa jatketaan Ruotsissa vuoden 2019 aikana perhetyön osalta. Myös Irlanti on ilmoittanut mielenkiinnostaan ohjelmaa kohtaan.

Innolla eteenpäin

MES®-työskentely taipuu moneen. – Tavoitteemme on kevään aikana kouluttaa edelleen henkilökuntaamme Suomessa ja viedä työskentelyä myös uusille alueille. Olemme luoneet MES®-prosessista erilaisille kohderyhmille omanlaisiaan prosesseja. Pariskunnille suunnattu Parisuhde-MES® tehtiin pilottiohjelmana Lappeenrannassa ja nyt työtä jatketaan Kouvolassa. Vanajan vankilan kanssa aloitimme yhteistyön, ja naisvangit innostuivat kovasti ohjelmasta. Ensimmäinen Vankila-MES® alkaa helmikuussa. Teemme jatkossa myös Neuvola-MES®-ryhmän tuleville vanhemmille yhteistyössä kunnan ja neuvolan kanssa. Tavoitteena on aloittaa pilottiryhmällä vuoden 2019 aikana.