Avosylin-lehti

Mitä on vahvasti tuettu, turvallinen perhehoito?

Julkaistu 5.4.2019

Turvattomuus on läsnä arjessamme.

Toki on ja on ollut toisenlaistakin turvattomuutta, niin meillä kuin maailmallakin. Puhun nyt niistä yhteiskunnan ääri-ilmiöistä, jotka koskettavat liian isoa osaa lapsiamme. Seksuaalirikoksista, alaikäisten kaltoinkohtelusta, itsemurhista, köyhyydestä, työttömyydestä, päihde- ja mielenterveysongelmista. Kun lapsi tulee perhehoitoon sijaishuoltoon, on hänen turvallisuudentunteensa järkkynyt. Tarina taustalla on yksilöllinen, lapsen oma tarina. Sinun tarinaasi sen yhdistää turvattomuus, epävarmuus ja pelko. Musta selittämätön tunne, jota on vaikea nimetä: siinä on ehkä myös vihaa, epäoikeudenmukaisuutta, outoa ahdistavan puristavaa tunnetta. Perhehoitaja on mahdottoman äärellä. Melkein. Myös me työntekijöinä voimme kokea olevamme riittämättömyyden ja mahdottoman äärellä. Melkein.

Ennakkovalmennus ja valmistautuminen sijaisvanhemmuuteen ovat tähdänneet tähän hetkeen sekä turvallisen perhehoidon mahdollistamiseen tulevalle lapselle. Turvallisuus on varmistettu laatimalla yhteiset Turvallisen perhehoidon ohjesäännöt sekä tarkistamalla kodin fyysiset olosuhteet ja hoitajiksi valmentautuneiden soveltuvuus tehtävään. PKS:n sosiaalityöntekijä ja perhehoidon ohjaaja muotoutuvat rinnallakulkijoiksi, terapeuttimme on käytettävissä, mutta myös vertaistuelliset ryhmät ja tapahtumat tukevat osaltaan perhehoitajaa tehtävässään – melkein mahdottoman äärellä.

Olin vasta mukana perhehoitajillemme ja työntekijöillemme järjestetyssä Kiintymyssuhdekoulutuksessa. Kun lapsen kiintymyssuhde on häiriintynyt, ollaan suuren haasteen edessä. Korjaavat kokemukset ovat kuitenkin uusi mahdollisuus, niihin me pystymme. Niiden lapselle antamiseen perhehoitajalla on mahdollisuus. Liikutuin jälleen kerran siitä, kuinka lyhyessä ajassa muutos on mahdollinen! Ja yhtä aikaa; kuinka paljon aikaa, kärsivällisyyttä ja työtä se vaatikaan.

Turvallisuus rakentuu luottamuksesta. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikuiselta päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, läsnä olemista, kuuntelemista, asioiden auki puhumista ja taas kuuntelemista. Hyväksymistä, rakastumista, jaksamista. Ja kun kiintymyssuhde alkaa rakentua, on mahdollista, että lapsi repii itsensä siitä irti; riuhtoo ja ottaa etäisyyttä – väkisinkin. Koska hyvä ja turvallinen on jotain, jota lapsi ei koe ansaitsevansa. Mutta kun vastarinta taipuu, ollaan upean äärellä. Kun molemmat ovat jaksaneet, kun turvallisuus perhehoidossa on saavuttanut myös perhehoitajan. Kun hän on voinut luottaa ja jakaa tunteitaan. Ja me ympärillä olleet olemme jaksaneet kaiken sen, mitä se vaatii. Melkein mahdottoman.

Vahvasti tuetulla, turvallisella perhehoidolla luomme mahdollisuuden myönteisiin ja kestäviin muutoksiin lapsen ja perheen elämässä.

Sari Leskinen
Perhehoitopalveluiden johtaja
Pohjois-Suomi