Olet Tärkeä -päivä

Blogi

Olet tärkeä -päivä 2023 – henkilöstö on tärkein voimavaramme

Julkaistu 14.6.2023

Avosylin yhtymässä vietetään tänään jokavuotista Olet Tärkeä -päivää ja haluamme päivän teeman mukaisesti nostaa ajatuksiin muutaman asian, joilla uskomme olevan merkitystä hyvinvoivan työyhteisön peruspilareina. Avosylin yhtymässä tehdään päivittäin töitä näiden asioiden äärellä ja jokaisella meille on vastuu, valta ja mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin.

Työntekijät ovat yrityksen tärkeä voimavara: Sinä olet tärkeä!

Yritysten menestys riippuu monista eri tekijöistä. Yrityksen on muun muassa mietittävä ja kehitettävä strategiaa, markkinointia, tuotteita sekä palveluita. Yksi tekijä kuitenkin nousee näistä ylitse muiden – yrityksen työntekijät. Ihmiset ovat yrityksen sydän ja sielu, ja heidän roolinsa jokapäiväisessä työssä on korvaamaton. Ilman jokaisen työntekijän omaa panosta ja yksilöllisiä taitoja yrityksen toiminta heikkenisi. Työntekijät ovat siis tärkeä voimavara. Keskinäinen yhteistyö, luottamus ja toivo vaikuttavat suuresti tähän voimavaraan.

Ensinnäkin: juuri sinä olet tärkeä. Sinä tuot mukanasi oman erityisen osaamisesi ja näkemyksesi. Sinä olet ainutlaatuinen yhdistelmä taitoja, kokemuksia ja persoonallisuutta. Ilman sinun panostasi ja taitojasi, meiltä puuttuisi jotain tärkeää. Sinulla on tärkeä rooli yhteisessä pyrkimyksessämme jättää merkityksellisiä ja vaikuttavia jälkiä lasten, nuorten ja perheiden elämään. Ymmärtäessämme oman ja toistemme arvon yrityksen voimavarana, voimme luottaa itseemme ja omaan kykyymme tuoda merkityksellisiä muutoksia ihmisten ja perheiden elämään.

Toiseksi: yhteistyö on olennainen osa menestyvää organisaatiota. Kun työntekijät pystyvät työskentelemään yhdessä tehokkaasti, he luovat synergiaa ja saavat enemmän aikaan yhdessä kuin erikseen. Yhteistyössä eri osa-alueiden asiantuntemus yhdistyy ja ratkaisut löytyvät nopeammin. Jokaisen työntekijän panos on arvokas, ja kun tavoitteet ovat yhteisiä, tiimin voima kasvaa. Yhteistyössä voimme oppia toisiltamme, jakaa ideoita ja innostua uusista mahdollisuuksista. Se rakentaa yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa työyhteisön henkeä.

Kolmanneksi: luottamus on perustavanlaatuinen tekijä työntekijöiden ja yrityksen välillä. Kun luottamus vallitsee, työntekijät voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja tuntea olonsa turvalliseksi. Luottamus synnyttää avoimuutta ja rehellistä kommunikaatiota. Siihen haluamme pyrkiä kaikessa tekemisessämme. Luottamus ja avoimuus sallivat erilaisuuden ja kaikkien työntekijöiden monialaisen osaamisen tuomisen jokapäiväiseen työskentelyymme. Luovat ratkaisut ja virheet kulkevat myös niissä yrityksissä, joissa luottamus on saavutettu. Luottamus lisää työntekijöiden rohkeutta toteuttaa ja kokeilla erilaisia ratkaisuja yhteisen hyvän päämäärän saavuttamiseksi. Virheiden kohdalla uskallamme myös nostaa asian pöydälle yhdessä, pyytää anteeksi, muuttaa suuntaa ja oppia tekemisestämme.

Kiitos sinulle Avosylin yhtymän työntekijä – Olet meille Tärkeä!

 

Reetta Väänänen ja Katja Halonen