Blogi

Osallisuus on kokemusta siitä, että mielipiteeni on tärkeä!

Julkaistu 11.9.2020

Avosylin yhtymän yritykset Neljä Astetta ja Perhehoitokumppanit Suomessa osallistuivat valtakunnalliseen ”Perheet keskiöön” -osallisuusviikkoon 7.-13.9.2020. Julkaisimme somessa työskentelyn piirissämme olevien lasten, nuorten ja perheiden kokemuksia osallisuuden toteutumisesta.

Toimintaamme ohjaa lasten ja nuorten osallisuusstrategia. Strategia linjaa osallisuutta koskevat tavoitteemme. Haluamme, että lapsia ja nuoria kuunnellaan, heidän näkemyksiään arvostetaan ja heitä kannustetaan osallistumaan. Lasten ja nuorten osallisuus tulee toteutua perheiden arjessa, työskentelyprosesseissa ja rakenteissa.  Muutamme maailmaa – yhdessä.

 

Osallisuus on työssämme läsnä monella eri tasolla

Perheiden kanssa työskentelyssä koko perheen osallisuus on aina läsnä.  Se näkyy käyttämässämme kirjaamistavassa, jossa kirjaukset tehdään yhteisesti tapaamisen päätteeksi. Osallistavasta kirjaamisesta on paljon hyötyä asiakkaalle itselleen: missä kohtaa työskentelyä olemme, mitä tavoittelemme ja olemmehan menossa yhdessä samaan suuntaan? Kirjattu tieto on avointa ja työskentely kaikille osapuolille läpinäkyvää.

 

Jos ette kysy, ette voi tietää!

Kukaan ei ole ikinä ennen kysynyt multa, että miltä musta tuntuu. Se oli tosi jännää, kun se perhetyöntekijä kysyi multa, että miltä se meijän tilanne musta tuntuu. Että sitä niinku kiinnosti, miten mä sen koin.” (poika 14 v.)

Lasten ja nuorten viesti meille työntekijöille on tärkeä. Tehtävämme on kysyä ja kuunnella, antaa tilaa lapsen ja nuoren omalle äänelle. Miten lapsi kokee tilanteensa ja mitä toiveitä hänellä on? Osallisuuden kokemus on usein vahva ja voimaannuttava. Nuori otetaan aina mukaan asiakassuunnitelmaneuvotteluun ja hänelle annetaan mahdollisuus kertoa itse kuulumisiaan sekä ottaa kantaa häntä koskevissa päätöksissä. Pienikin mielipide on tärkeä. Myös lapsen oman sosiaalityöntekijän rooli lapsen osallisuuden vahvistajana on merkittävä.

 

Ryhmämuotoiset rakenteet arjen tukena

Osallisuus on läsnä ryhmämuotoisissa palveluissa. Järjestämme lapsille ja nuorille toiminnallisia ryhmiä, joissa nuoret osallistuvat aktiivisesti niin toimintaan kuin keskusteluunkin. Ryhmissä pohditaan yhteisesti myös omaan elämään liittyviä vaiheita ja niiden herättämiä tunteita.  Vertaistuella on iso merkitys.

Vanhemmille suunnatun MES®-ryhmän yhtenä päätavoitteena on lisätä vanhemman osallisuutta ja antaa vanhemmalle väylä prosessoida omia ajatuksia, tunteita ja toimintamalleja. Ryhmässä vanhemmilla on mahdollisuus puhua itsestään ja omista tarpeistaan, joilla ei välttämättä ole paikkaa lapsikeskeisessä lastensuojelun sosiaalityössä.

Perhepäivät puolestaan antavat kaikille perheenjäsenille mukavan yhteisen kokemuksen ja tärkeää vertaistukea: Emme ole tässä yksin. Vaan yhdessä.