Pallo-kodit

Pallo-kodit tarjoaa turvallisen ja rakastavan kodin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Kodinomaisissa yksiköissä eletään tavallista ja hyvää arkea, joissa vallitsee rauhallinen ja lämmin tunnelma. Toiminnan keskiössä on yksilöllisyyttä korostava yhteisöllisyys

Meillä Pallo-kodeilla lapset ja nuoret saavat kehittyä, kasvaa ja kuntoutua turvallisesti pitkäaikaisen ja tavoitteellisen kasvatuksen ja korjaavien kokemusten avulla. Yksikkömme pyrkivät kodinomaisuuteen.

Selkeät säännöt sekä arjen rutiinit luovat lapsille ja nuorille turvallisuutta. Rakenteet on luotu vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä lapsen kehitystä kasvaa omaksi itsekseen. Osallisuus ja yhteisöllisyys korostuvat toiminnassamme yhteisenä tekemisenä. Pienimmillä lapsilla arkeen liittyy vahvasti leikkiminen. Vanhempia nuoria kannustetaan lisäksi yksikköjen ulkopuoliseen toimintaan sekä oman tukiverkoston löytämiseen

Työnteossamme näkyy aito, lämmin ja rakastava kohtaaminen. Jokainen lapsi ja nuori kohdataan ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeensa. Sitoutuneisuudella, läsnäololla sekä aidolla välittämisellä luomme lapsille rakastavan ja turvallisen kodin ilmapiirin, jossa jokainen työntekijä tuo työpanokseensa osan omaa persoonallisuuttaan esimerkiksi liikunnalla, luovuudella tai huumorintajullaan. Työnteossa korostuu ammatillisuus, vahva arjen osaaminen sekä aikuisuus. Työperiaatteisiimme kuuluu jatkuva yhteistyö nuoren omien verkostojen kanssa sekä keskinäinen kommunikaatio ja yhteistyö Pallo-kotien omien yksiköiden ja Avosylin yhtymän välillä.

Lue lisää toiminnastamme