Blogi

Pallo-kotien tarina

Julkaistu 1.7.2021

Avosylin yhtymä laajenee 1.7.2021, kun Pallo-kodit liittyy osaksi Avosylin yhtymää. Lue tiedote tästä!
Kaikkia Avosylin yhtymän erillisyhtiöitä yhdistää sama arvopohja sekä muutosvoimaiset syntytarinat. Tutustu Pallo-kotien tarinaan!

Pallo-kodit tarjoaa huostaanotetuille lapsille ja nuorille kodinomaisen, turvallisen ja rakastavan kodin, jossa eletään tavallista ja hyvää arkea. Kaiken keskiössä on yksilöllisyyttä korostava yhteisöllisyys. Toiminta-ajatus syntyi vahvasta halusta tehdä asioita toisin.

Pallo-kotien toimitusjohtaja Sari Itäpelto on kotoisin isosta ja yhteisöllisestä perheestä. Perhe asui lastenkodin vieressä, joten lasten päivät kuluivat lastenkodin kentällä leikkien. Jatkuva aikuisten läsnäolo tuntui hyvältä. – Isona haluan muuttaa lastenkotiin, kertoi pieni Sari tuolloin äidilleen.
18-vuotiaana Sari työskenteli puolen vuoden ajan samaisessa lastenkodissa. Sinä aikana hän joutui kasvokkain myös lasten kaltoinkohtelun kanssa. – Alan rankkuus ja toimintamallit yllättivät. Jotain jäi kytemään.

Vahva urheilutausta johdatti Sarin kuitenkin fysioterapeutin työhön. Työ oli hyvin yksilökeskeistä ja Sari haikaili vuosia yhteisöllisemmän työn pariin. Lopulta hän hakeutui opiskelemaan sosionomiksi ja pureutui kirjallisuuden avulla sosiaalipedagogiikkaan. Kaj Henttosen kirja ”Voiko sen tehdä toisin?” oli käänteentekevä. Se herätti kauan kyteneen ajatuksen siitä, mitä tarkoittaa toisin tekeminen. Näin sai alkunsa Perhekoti Pallo, joka avattiin vuonna 2000.

Ensimmäiset vuodet Sari asui oman perheensä kanssa Pallossa. – Keskiviikkoisin kokoonnuttiin nuorten kanssa miettimään, minkälaisessa paikassa he haluaisivat olla sijoitettuna. Pallo on siis syntynyt ja muovautunut nuorten kanssa käydyn dialogin pohjalta, rohkeasta ajatuksesta tehdä asioita toisin.
Vuonna 2012 yritys kohtasi taloudelliset haasteet, joista Sarin vaimo Taru Itäpelto sai pelastettua laivan uppoamiselta. Tarulle kuuluu iso kiitos yrityksen jatkuvuudesta.

Yrittäjäparin sinnikkyyden, innokkuuden ja innovatiivisuuden sekä toiminnassa säilyneiden tärkeiden arvojen vuoksi vuosien saatossa yrityksen toiminta on laajentunut ja yrityksen nimi muuttunut sitä myötä Pallo-Kodeiksi. Tällä hetkellä lastensuojelun sijaishuollon yksiköitä yrityksellä on viisi, joista neljä on lastensuojelun laitosluvilla toimivia 7-asiakaspaikkaisia ryhmäkoteja ja yksi neljäpaikkainen ammatillinen perhekoti.

Yksilöllinen osa yhteisöä

Pallo-kotien sosiaalipedagogiikka mielletään lasten ja perheiden kanssa tehtäväksi kasvatustyöksi. – Ajattelemme, että on tärkeää tukea lasta tai vanhempaa kokonaisvaltaisesti kasvamaan ihmisenä. Tämä tapahtuu opastamalla heitä tutustumaan paremmin itseensä. Itsetuntemuksen kautta ihmisestä tulee kypsempi, itsenäisempi ja valmiimpi kohtaamaan yhteiskunta.

Pallo-kodeilla yhteisöllisyys on yhteiskuntaan integroivaa yhteisöllisyyttä. – Yhteisö antaa yksilölle ”silmälasit”, joiden avulla hän pystyy peilaamaan aiempia, omasta historiastaan tuttuja toimintamalleja sekä oppimaan uusia toimintatapoja. Yhteisöllisyys on yksilöllisyyttä korostava toimintatapa – ei yksilöä mitätöivä.

Tarinat yhdistyvät

Sari on toiminut yrittäjänä 21 vuotta ja lähestyy eläkeikää. Yrityksen luovuttaminen eteenpäin ei silti ollut vielä ajatuksissa. – Kun Avosylin yhtymästä oltiin yhteydessä, kiinnostus kuitenkin heräsi. Avosylin yhtymä pystyy isona taustaorganisaationa tarjoamaan tien, joka johtaa eteenpäin. Olemme tehneet kovasti töitä visiomme eteen, mutta tarvitsemme nyt apua strategiatyöhön ja päätösten toteuttamiseen käytännössä. Nyt oli tämän aika.

Sari näkee Avosylin yhtymän turvallisena, luotettavana ja rohkeana yhteistyökumppanina. Yrityksiä yhdistää myös samankaltainen arvomaailma ja toimintakulttuuri. – Tapa ajatella asiakaslähtöisesti, lapsen näkökulmasta, Sari summaa. Suvaitsevaisuus ja ihmisyyden arvostus, aito yhteisöllisyys ja osallisuus, rakkaus sekä turvallisuus ovat yhteisiä arvojamme!

Pallo-kodit on kuin syntynyt osaksi Avosylin yhtymää, niin samankaltainen on sen ideologia, arvopohja ja muutosvoimainen tarina. Ja erityistä sekin, että Sari on urallaan tehnyt töitä aikoinaan myös Neljällä Asteella. – Ympäri mennään ja yhteen tullaan!