VR-teknologia

Virtuaalitodellisuus osaksi lastensuojelua

Virtuaalitodellisuutta on käytetty menestyksekkäästi yksilön näkökulman ja kokemusmaailman laajentamiseen usealla eri toimialalla.
Avosylin yhtymä on nyt ottanut sen etulinjassa käyttöönsä lastensuojelun kentällä ja tarjoaa VR-koulutuksia myös muille toimijoille.

Mahdollisuudet lasten kanssa tehtävään työhön

VR-koulutus tarjoaa väylän tavoittaa lapsen traumakokemukset. Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi lapsen vanhemmat, opettajat ja terveydenhuollon tai lastensuojelun työntekijät.
Käytettävissä SiSoTe-aloilla kuten avo- ja sijaishuollon kentällä, koulumaailmassa ja neuvoloissa.

Miksi käyttää VR-teknologiaa?

VR tuo koulutuksiin uuden ulottuvuuden. Se antaa ymmärrystä traumakäyttäytymisestä, korjaavien kokemusten merkityksistä sekä aivojen perustoiminnoista.

  • Uusi tapa oppia
  • Puolueettomat esimerkkitapaukset, joiden avulla voi puhua henkilökohtaisista tai koskettavista asioista
  • Sanaton viestintä näkyväksi
  • Vaihtoehtoiset lähestymistavat
  • Antaa tietoa lyhyessä ajassa mieleenpainuvasti

Tutkimus

VR-teknologian vaikuttavuutta sosiaalialalla on tutkittu monissa yhteyksissä, mm. perheväkivaltaan puuttumisessa. Brittiläisen Antser Groupin tekemässä tutkimuksessa virtuaalitodellisuudessa koetut perheväkivaltatilanteet auttoivat henkilöitä ymmärtämään perheväkivallan vaikutuksia sekä muuttaman asenteita ja omaa käyttäytymistään. Virtuaalitodellisuus tarjosi turvallisen tavan harjoittaa empatiaa ja omaa suhtautumistaan tilanteisiin. Tutkimustulokset olivat siis myönteisiä, kun interventiotyökaluna käytettiin VR-materiaalia.

Lue tutkimus TÄSTÄ

Linkki Avosylin lehteen VR-artikkeli

Linkki YLE:n uutiseen

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Koulutusjohtaja Jukka Sihlman
jukka.sihlman@avosylin.fi
050 442 1298