artikkelit

Perhetyön koulutukset: Selkeyttämisen ja vahvistamisen merkitys

Julkaistu 15.2.2024

Perhetyön merkitys lastensuojelussa

Perhetyö on lastensuojelun sydämessä, ja sen merkitys korostuu erityisesti kriisitilanteissa ja elämän haasteiden keskellä. Avosylin yhtymänä me ymmärrämme, että perheiden hyvinvointi on monitahoinen kokonaisuus, joka vaatii ammattitaitoista ja kohdennettua tukea. Perhetyön koulutusten avulla varmistamme, että tiimimme on valmiina kohtaamaan perheitä aidosti ja empaattisesti, mikä on perusta vaikuttavalle työlle ja perheiden vahvistumiselle.

Koulutuksissa keskitymme erityisesti siihen, miten voimme tukea perheitä heidän omassa elinympäristössään ja vahvistaa heidän toimijuuttaan ja osallisuuttaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuuntelemme lapsia ja perheitä, arvostamme heidän näkemyksiään ja autamme heitä rakentamaan elämästään itsensä näköistä. Koulutukset antavat meille työkaluja, joilla voimme muokata palveluitamme entistä yksilöllisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

Kohtaamisen tärkeys perhetyössä

Avosylin yhtymänä pidämme kohtaamisen tärkeyttä kaiken tekemisemme ytimessä. Koulutuksissamme korostamme, että aito kohtaaminen ei ole vain sanahelinää, vaan se on konkreettinen taito, jota voi ja tulee kehittää. Koulutuksissa opimme, miten lähestyä perheitä ennakkoluulottomasti ja kuinka luoda turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen perheenjäsen tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Kohtaamisen laatu vaikuttaa suoraan siihen, miten perheet kokevat saamansa tuen. Siksi panostamme koulutuksissa siihen, että jokainen työntekijämme ymmärtää kohtaamisen merkityksen ja osaa soveltaa sitä käytännön työssään. Tämä edistää luottamuksen rakentumista ja luo pohjaa kestäville muutoksille perheiden elämässä.

Laadukkaan perhetyön kulmakivet

Laadukas perhetyö ei synny sattumalta, vaan se vaatii jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä ja palveluiden arviointia. Avosylin yhtymässä koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti, jotta voimme tarjota parasta mahdollista tukea perheille. Koulutuksissa keskitymme muun muassa siihen, miten voimme yhdistää eri ammattialojen kokemusmaailmat ja luoda uuden sukupolven lastensuojelua, joka vastaa nykypäivän haasteisiin.

Koulutuksissa painotetaan myös sitä, miten tärkeää on ymmärtää lapsen etu kaikessa toiminnassamme. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki päätökset ja toimenpiteet arvioidaan lapsen näkökulmasta, ja että lapsen ääni kuuluu kaikissa häntä koskevissa asioissa. Koulutusten avulla varmistamme, että jokainen työntekijämme on sisäistänyt tämän periaatteen ja osaa toimia sen mukaisesti.

Kestävän kehityksen huomioiminen perhetyössä

Kestävä kehitys on yksi Avosylin yhtymän peruspilareista, ja se näkyy myös perhetyön koulutuksissamme. Koulutamme henkilöstöämme ymmärtämään, miten sosiaalialan työ voi edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opimme tunnistamaan ja hyödyntämään perheiden omia voimavaroja ja vähentämään riippuvuutta ulkopuolisista palveluista.

Koulutuksissa käsitellään myös sitä, miten voimme tuottaa myönteisiä ja sosiaalisesti kestäviä muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään. Tämä edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja suunnitelmallista toimintaa, jota koulutukset tukevat. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat meitä kehittämään palveluitamme vastuullisesti ja innovatiivisesti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit