Avosylin-lehti

PKS muuttaa maailmaa

Julkaistu 5.4.2019

Ekologinen ympäristömme vaikuttaa vahvasti sosiaaliseen ympäristöömme ja hyvinvointiimme. PKS on toiminut aktiivisesti ympäristöasioiden hyväksi jo vuodesta 2014 lähtien.

Hyvä maailma lapsille ja nuorille

– Tiedämme kaikki, että maailma on muuttumassa, ja me haluamme yrityksenä aktiivisesti vaikuttaa muutoksen suuntaan, kertoo PKS:n ympäristötyötä edistävä laatupäällikkö Harriet Rabb. – Emme voi vain seurata vierestä mihin asiat menevät, vaan huolehtia niistä ihmisistä, joista olemme vastuussa. Teemme aktiivisesti toimia, joilla pyrimme kehittämään alan ymmärrystä siitä, että edistämämme ja ylläpitämämme sosiaalinen kestävyys edellyttää ekologista kestävyyttä.

Puheista tekoihin

Aktiivinen toiminta ei ole jäänyt puheen tasolle. – Olemme luoneet vuodesta 2014 alkaen verkostoja sekä oman alamme toimijoihin eli ylisektoraalisesti mm. ympäristökasvattajiin. Olemme olleet pitämässä työpajoja ja esityksiä useilla eri asiantuntijapäivillä Suomessa ja kansainvälisestikin, mm. perhehoitoalan konferenssissa IFCO:ssa ja sosiaalialan SWSD–konferenssissa. Olemme olleet kestävän hyvinvoinnin työssämme useiden lehtijuttujen aiheena ja saaneet kansalliselta kestävän kehityksen toimikunnalta huomionosoituksen kestävän hyvinvoinnin edistämisestä. Olen kirjoittanut kestävää hyvinvointia ja luontoavusteista toimintaa käsittelevän artikkelin kansainväliseen ekososiaalisen sosiaalityön julkaisuun sekä pitänyt peruskoululaisille oppitunteja lapsen oikeuksista terveeseen ympäristöön.

Vuosi 2016 oli yrityksemme teemavuosi aiheenaan luonto ja hyvinvointi. Silloin tutkimme ja edistimme teemaa lasten ja perheiden kanssa. Vuonna 2018 jalkautimme ekologisesti kestävän toiminnan periaatteen omaan toimintaamme. – Se tsemppaa yrityksemme toimintakulttuuria kohti ekologisesti kestävää kehitystä.

Ei pelkästään nuorten kontolle

Ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii muutoskykyä. – On ollut jakso, jolloin yhteiskunnassa asetettiin toiveikkuutta lasten ja nuorten kasvattamiseen kestävää kehitystä edistävällä tavalla niin, että tämän kasvavan sukupolven voimavarat olisivat ratkaisevassa asemassa ympäristöongelmien selättämisessä. Nyt on kuitenkin selkeästi nähtävissä, että pelkästään tämä ei riitä. Näitä haasteita ei voi jättää tulevien sukupolvien ratkaistavaksi jo pelkästään aikataulusyistä. Meidän aikuisten on otettava vastuu ongelman ratkaisemisesta ja myös hyvinvointialojen otettava asia hyvinvointihaasteena toiminnan piiriinsä.

Puun istutus ilmastonmuutosta torjumaan ja hyvinvointia tuottamaan

– Olemme pitkään odottaneet, milloin ympäristöasioille aletaan tehdä kansallisella tasolla terveys- ja työhyvinvointikysymyksenä jotain. Siksi meitä ilahdutti suuresti kesällä 2018 väistymässä olevan THL:n pääjohtajan Juhani Eskolan kirjoitus Helsingin Sanomissa. Hän kiinnitti kirjoituksessaan huomiota ilmastonmuutokseen globaalina ja kansallisena hyvinvointihaasteena. Kirjoitus herätti toiveikkuutta siitä, että asiassa aletaan toimia kansallisella tasolla. Tästä kiitoksena ehdotimme Eskolalle ja THL:lle puun istuttamista yhdessä. Onnellisen puun istutustapahtuma järjestettiin syksyllä 2018 Nummelassa Vuorelan koulukodilla. Tapahtuma jäi meille mieleen aktiivisien ympäristötoimiemme erityisenä merkkipaaluna. Nyt toivomme, että myös kansallisella tasolla ryhdyttäisiin asiassa sanoista tekoihin.