Blogi

Sosiaalityön asiantuntijuus osana perheille tarjottavia palveluita

Julkaistu 12.8.2020

Olen sosiaalityöntekijänä verkostopalaverissa, jossa perhe ja joukko ammattilaisia käy läpi perheen tilannetta. Perhe on ollut lastensuojelun asiakkuudessa jo entuudestaan ja nyt aiemmin tuntematon, uusi palvelu jännittää vanhempia herättäen kysymyksiä sekä aiheuttaen epäilyksiä. Raamit aloitettavalle perhekuntoutukselle käydään läpi, sovitaan välipalaveri ja tämän jälkeen perheen lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä lähtee seuraavaan palaveriin. Jäämme perhetyöntekijöiden kanssa suunnittelemaan tarkemmin perhekuntoutuksen aikataulua, kertaamaan prosessia, tavoitteita sekä kuuntelemaan vanhempien näkökulmaa perhetilanteesta.

Työskentely perheessä käynnistyy, perhetyöntekijät saavat hiljalleen rakennettua luottamusta perheeseen ja tavoitteita kohti aletaan edetä askel askeleelta. Sosiaalityöntekijällä on vahva lastensuojelun osaaminen ja kokemus lastensuojelutyöstä ammattitaidon ollessa käytössä asiakasprosessissa. Sosiaalityöntekijä toimii asiakasprosessissa sekä työntekijän, palvelun tilaajan, verkostojen sekä perheen suuntaan siten, että palvelusta muodostuu asiakkaan edun mukainen kokonaisuus.

Sosiaalityöntekijän työpanoksella pyritään täydentämään laatua asiakasprosessissa kolmella tavalla. Ensinnäkin perhetyöntekijä saa säännöllistä ohjausta työskentelynsä aikana ja mahdollisuuden konsultoida sosiaalityöntekijää, säännöllinen yhteydenpito ja viikkotavoitteiden pitäminen etualalla ovat keskeisessä roolissa. Toiseksi palvelun tilaaja eli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa palvelua tuottavan sosiaalityöntekijän tietoa ja näkemystä asiakasprosessin etenemisestä, tukea asiakasperheen tilanteen pohdintaan sekä kantaa ottavaa ja ammatillisuuteen pohjautuvaa näkemystä asiakasprosessin etenemisestä. Sosiaalityöntekijä toimii lapsen vastaavan sosiaalityöntekijän kumppanina ja myös osaltaan ohjaa ja neuvoo asiakasperhettä asiakasprosesseissa ollen tulkkina asioiden selventämisessä, sillä asioiden kertaaminen on usein tarpeen. Perheen tukeminen ja muutostyöskentely asiakasprosessissa onkin sosiaalityöntekijän kolmas ja tärkeä tehtävä. Sosiaalityöntekijä työskentelee osana työntekijätiimiä käyden perheessä perhetyöntekijöiden kanssa säännöllisesti päivittämässä tavoitteita ja työskentelyn etenemistä. Työskentelyn läpinäkyvyys ja avoimuus ovat omiaan rakentamaan luottamussuhdetta asiakkaan ja palveluntuottajan välillä.

Koittaa perhekuntoutuksen välipalaveri, jossa on perheen lisäksi jälleen joukko verkostoa. Käydään läpi tavoitteiden etenemistä ja päivitetään niitä. Asiakasprosessin voidaan todeta käynnistyneen hyvin, mikäli työskentely on edennyt tavoitteellisesti ja perhe on kokenut luottavansa työntekijöihin sekä tulleensa kohdatuksi täysivaltaisena osallisena muutosprosessissa, johon perhekuntoutus tähtää. Sosiaalityön päätehtäviin kuuluvatkin oleellisesti sosiaalisen kehityksen ja yhteenkuuluvuuden lisäksi ihmisten elämänhallinnan ja itsenäistymisen edistäminen. Tätä tavoitetta kohti pyritään asiakasprosesseissa yhtenä tärkeänä osana lastensuojelun toimijoiden verkostoa.

Aino-Maria Koistinaho
Sosiaalityöntekijä
Neljä Astetta Oy