Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet lastensuojelussa

Virtuaalitodellisuutta on käytetty menestyksekkäästi yksilön näkökulman ja kokemusmaailman laajentamiseen usealla eri toimialalla. Avosylin yhtymä on nyt ottanut sen etulinjassa käyttöönsä lastensuojelun kentällä.

Minkälaisia mahdollisuuksia VR tarjoaa sosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun nyt ja tulevaisuudessa?

Virtuaalimaailma tarjoaa väylän tavoittaa lapsen traumakokemukset. Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi lapsen vanhemmat, opettajat ja terveydenhuollon tai lastensuojelun työntekijät.

Virtuaalilasien käyttöä on Avosylin yhtymässä pilotoitu perhehoitajien valmennus- ja arviointiprosessin kehittämisessä. Virtuaalitodellisuuden avulla perhehoitajuudesta kiinnostuneet pääsevät käsiksi lapsen kokemuksiin, saavat niistä parempaa ymmärrystä ja motivaatio toimia toisin vahvistuu. Kokemukset pilottijaksosta ovat olleet hyviä, lue artikkeli uusimmasta Avosylin lehdestä.

Avosylin yhtymä tulee jatkossa ottamaan VR-teknologian käyttöön lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa monilla eri tasoilla katsoen asiaa niin lapsen, työntekijän kuin vanhemman näkökulmasta. Tulevaisuudessa VR-teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ovat SiSoTe-aloilla lähes rajattomat.  Sitä voidaan hyödyntää monitahoisesti niin lastensuojelun kentällä kuin koulumaailmassa ja neuvoloissakin, esimerkiksi päihde- tai väkivaltatilanteisiin puuttumisessa.

Empatiataitoja voi harjoitella virtuaalisesti

VR-teknologian vaikuttavuutta sosiaalialalla on tutkittu monissa yhteyksissä. Brittiläisen Antser Groupin tekemässä tutkimuksessa virtuaalitodellisuudessa koetut perheväkivaltatilanteet auttoivat henkilöitä ymmärtämään perheväkivallan vaikutuksia sekä muuttaman asenteita ja omaa käyttäytymistään. Virtuaalitodellisuus tarjosi turvallisen tavan harjoittaa empatiaa ja omaa suhtautumistaan tilanteisiin. Tutkimustulokset olivat siis myönteisiä, kun interventiotyökaluna käytettiin VR-materiaalia.

Tarkempi tutkimustuotos löytyy sivuilta: https://avosylin.fi/koulutus-konsultaatio/vr-teknologia/

Lisätietoja:

Jukka Sihlman
Koulutusjohtaja
050 442 1298
jukka.sihlman@avosylin.fi

Sami Kivinen
Perhetyöntekijä, Koulutuspalvelut
050 341 9032
sami.kivinen@avosylin.fi