Kumppanuus luo mahdollisuuksia

Perhehoitokumppanit Suomessa, Neljä Astetta ja Pallo-kodit kuuluvat samaan Avosylin yhtymään.

Erillisyhtiöidemme välillä tapahtuvalla yhteis­työllä pystymme tarjoamaan entistä kokonais­valtaisemmat mahdollisuudet lasten ja vanhempien tukemiseen sekä laadukkaaseen sijaishuoltoon. Avosylin yhtymä on vahva ja luotettava toimija, joka tarjoaa uuden suku­polven lasten­suojelupalveluita.

Yhtiöidemme näkö­kulmat lasten­suojelu­työhön täydentävät toisiaan. 2005 perustettu Neljä Astetta tarjoaa tukea huostaan­otto­uhan alla oleville ja sijoituksesta kotiutuville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Vuodesta 2008 toiminut PKS puolestaan tukee kodin ulko­puolelle perhe­hoitoon sijoitettuja lapsia ja heidän sijais­vanhempiaan. Pallo-kodit on tarjonnut jo vuodesta 2000 alkaen kodinomaisen kasvuympäristön ja laadukasta laitoshoitoa lapsille ja nuorille. Erillisyhtiöidemme palvelut tukevat toisiaan ja mahdollistavat rajapintatyöskentelyn eri palvelumuotojen välillä.

Me Avosylin yhtymässä uskomme, että perhe on lapselle lähtö­kohtaisesti paras kasvu­ympäristö. Kattavan ja kokonais­valtaisen tuen kautta lapsen elämä voi palata raiteilleen joko omassa perheessä tai perhe­hoidossa sijais­perheen kautta. Aina perheessä asuminen ei kuitenkaan ole mahdollista - haluamme kuitenkin tarjota kodinomaisen tunnelman myös laitosyksiköissämme

Erillisyhtiömme jatkavat aktiivista vuoro­puhelua ja yhteis­työtä kuntien kanssa, jotta lapsen etu toteutuu jokaisessa yksilöllisessä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminta­mallien tehokkuuden myötä yhtymämme palvelut mahdollistavat kunnille myös merkittävät säästöt.

Yhteinen tavoitteemme on yhdistää erilaisten ihmisten ja ammatti­alojen kokemus­maailmat ennen­näkemättö­mällä tavalla yhteiseksi hyväksi, uuden sukupolven lasten­suojeluksi. Päämäärämme on saada aikaan myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään. Saavutamme ne toimimalla perus­arvojemme mukaisesti, laadukkaasti ja lapsen sekä perheen hyvinvointia vaikuttavalla ja kestävällä tavalla edistäen, kohdaten maailman avosylin.

Avosylin - aidosti vaikuttavaa lastensuojelua perheiden parhaaksi.