Blogi

Tärkein voimavaramme: Me, henkilöstö

Julkaistu 13.6.2019

Avosylin –konsernin yhtiöt Perhehoitokumppanit Suomessa ja Neljä Astetta ovat osa kansainvälistä lastensuojelukokonaisuutta, KeyAssetsia. Tänään, 12.6. kaikissa KeyAssetsin yhtiöissä juhlitaan Henkilöstön huomioimispäivää. Meillä alueelliset esimiehet huomioivat omat alaisensa tänään pienellä muistamisella.

Saamme olla yhtiötasolla tyytyväisiä erityisesti siihen, että meillä työntekijät laittavat itsensä likoon täysillä jokaisena työpäivänä, myös silloin, kun itsellä on hankala päivä.

Pyrimme panostamaan henkilöstömme työhyvinvointiin ja kartoitamme sen tilaa aktiivisesti. Kyselyt meillä toteuttaa työeläkevakuutusyhtiömme tutkimusyhtiö. Kysymykset jakautuvat neljälle pääosa-alueelle: strategia, tavoitteet ja toiminta; osaaminen ja työyhteisö; johtaminen ja motivaatio sekä terveys ja elämäntilanne. Olemme sitoutuneet siihen, että meillä kysely ei ole vain kysely, vaan esiin nousevat kehityskohteet tulevat myös esimiesten ja yhtiöiden työlistalle. Viime vuoden kyselyiden perusteella laadittiin Työhyvinvointisuunnitelma, johon panostukseen kohteeksi nostettiin seuraavat asiat:

 • Tilanteen jatkuva kartoitus
 • Työhyvinvoinnin tukeminen koulutuksen avulla
 • Johtamisosaamisen lisääminen ja parantaminen
 • Yhteinen strategia ja sen jalkauttaminen mm. kehityskeskusteluiden avulla
 • Aktiivinen työsuojeluyhteistyö
 • Tiedonkulun parantaminen
 • Aktiivisuuden ja terveyden tukeminen myös vapaa-ajalla

Ja työhyvinvointia ei jätetty pelkän suunnitelman tasolle, vaan aloitettiin aktiivinen toiminta. Mm. seuraavia toimenpiteitä on tehty:

 • Panostus koulutukseen: kaikille suunnattuja koulutuksia (mm. PersonBrain) ja mahdollistettiin yksilöllisiin koulutuksiin pääsy yhtiön tuella.
 • Molempien yhtiöiden esimiehille aloitettiin koulutuskokonaisuus ja myös organisaatiorakenteita on koitettu muuttaa paremmin työtä tukevaksi.
 • Henkilöstöjen käsikirjat on lanseerattu molempiin yhtiöihin. Hallinnosta yhden työntekijän työtehtävät muutettiin pelkästään viestintään keskittyväksi ja mm. henkilöstökirjeet on aktivoitu ja JiffyJab –työyhteisösovellus lanseerattu.
 • Strategia on tuotu osaksi kehityskeskusteluja ja niiden kautta strategiaa on pyritty konkretisoimaan arjen työhön.
 • E-passi käytäntöä jo jatkettu.

Ovatko panostukset kantaneet hedelmää? Ilokseni voin kyselytulosten valossa todeta, että kyllä ovat kantaneet hedelmää, ja hienosti! Joissain yksittäisissä kysymyksissä taso nousi viime vuodesta jopa melkein 40 %!

Tästä on hyvä jatkaa. Hyvä ME!

Matti Alahuhtaa siteeraten: ”Ei riitä että johtoryhmässä innostutaan, muutokseen tarvitaan koko henkilöstö.”

Avosylin konsernin, Neljä Astetta Oy:n ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n
henkilöstöpäällikkö Kimmo