Avosylin-lehti

Teatteri-MES® syntyi ja puhdisti

Julkaistu 5.4.2019

Anna Hellstén on yhteisöpedagogi ja teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä Neljän Asteen perhetyöntekijä. Hellstén keräsi työparinsa, teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä psykologi, Veera Alaverrosen kanssa joukon 17-23-vuotiaita tyttöjä, jotka ovat pitkän lastensuojeluasiakkuuden jälkimainingeissa tai sijoitettuina. – Olemme molemmat työskennelleet sekä lastensuojelun että taiteen kentällä aiemmin yhdessä ja erikseen. Taustojemme takia uskalsimme lähteä kehittämään kyseistä työskentelymuotoa. – Tytöille on tärkeää rakentaa omaa identiteettiään matkalla kohti omaa, aikuista elämäänsä.

Hahmon rakentaminen

Taiteellista toteutusta edelsi lastensuojelutaustaisille nuorille suunnattu ryhmäprosessi, Teatteri-MES®, joka toteutettiin yhteistyössä Kulttuurivaltakunta osk:n* sekä Neljä Astetta Oy:n kanssa. – Tapasimme ryhmän kanssa kymmenen kertaa ja käytimme apuna kirjallisia MES®-karttoja. Mukailimme työskentelyssä Neljä Astetta Oy:n kehittämää MES®-menetelmää, johon olimme valikoineet etukäteen Jukka Sihlmanin kanssa tähän prosessiin mielestämme osuvimmat tunnekartat. Itkimme ja nauroimme yhdessä nuorten kanssa ja pidimme välillä esimerkiksi levyraatia. Ilo ja toiminta olivat koko ajan läsnä, ja kaikkien oli helppo osallistua toimintaan. Käytimme teatteri-ilmaisua, koska teatterin ja MES®-ohjelman maailmoissa on yllättävän paljon samaa. Yhteisöllisyys, tarinan kertominen, absoluuttinen luottamus, perusturvallisuus, yhteiset säännöt, luettelee Hellstén. – Istuimme tapaamisten alussa ja lopussa piirissä ja puhuimme paljon. Pohdimme selviytymiskeinoja ja teimme kaiken konkreettiseksi teatteri-ilmaisun keinoin. Kehitimme hahmot nimineen sekä taustatarinoineen ja kävelimme tilassa kuvitellen, että liikumme kyseisenä hahmona. Se ei ollut vielä näyttelemistä, vaan asioiden syventämistä teatterin keinoin.

Tyttöjen kirjoituksia

Teatterin tekeminen kiinnosti tyttöjä. – Osa heistä oli tehnyt jotain teatterissa ja loput haaveilleet tekevänsä. Soveltava taide on parhaimmillaan, kun siitä syntyy päämäärä ja sinne johtava polku. Kysyimme tytöiltä, haluavatko he osallistua näytösten tekemiseen Teatteri Mundon esityksissä. Kaksi tytöistä halusi näytellä lavalla ja kaikki muut osallistuivat muuten, esimerkiksi ääni- ja projisointinäyttelijöinä sekä valokuvaajina. Meidän lisäksemme taiteen ammattilaiset ja Turun taideakatemian esittävän taiteen koulutusohjelman opiskelijat kertoivat tytöille teatterista ja tukivat koko matkan ajan tyttöjä kaikin keinoin.

Tästä on hyvä jatkaa

Lopputulos oli valtava menestys! – Esitys toteutettiin Teatteri Mundossa, joka on Kulttuurivaltakunta osk:n ylläpitämä soveltavaan teatteriin keskittynyt ammattilaisteatteri Turussa. Teimme kahdeksan esitystä ja jokainen myytiin loppuun. Saimme Turun Sanomissa hyvän kritiikin, ja tytöt näkivät koko tuotannon alusta loppuun. Koko matka toimi kollektiivisena puhdistautumisriittinä. Jokainen tytöistä pystyi tunnistamaan lavalta itsensä, vaikka hahmot oli etäännytetty teatterin keinoin. Näin he pystyivät tarkastelemaan riittävän etäältä itseään. Eräs tyttö kertoi, että ymmärsi prosessin myötä, miksi on huostaanotettu. Tämä oli tavoitteemme. Kun asioita myllää itsensä kanssa, huomaa yhtäkkiä olevansa vastausten äärellä. Jatkoa on varmasti luvassa…

*Kulttuurivaltakunta osk on Teatteri Mundon tiloissa toimiva eri taiteenalojen ammattilaisista koostuva työosuuskunta, jonka toiminta-ajatuksena on laajasti hyvinvoinnin luominen taiteen ja kulttuurin keinoin. Osuuskunnan toiminta on painottunut soveltavaan taiteeseen, teatteriin ja draamaan.