Jussi Riekkinen

Perhe- ja paripsykoterapeutti

Työkokemusta minulla on lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidon lisäksi olen työskennellyt päihdeyksikössä, lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja perheneuvolassa. Pariterapia on kuulunut työnkuvaani viimeiset kolme vuotta. Työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollossa on kertynyt yhteensä 18 vuoden ajalta.

Osaamisalueet: parisuhdeongelmat, perheen erilaiset kriisit, perhesuhteisiin liittyvät konfliktit, mielenterveyshäiriöt, traumat, vanhemmuus, lapsen ja nuoren kehitys.

Työotteeni on voimavarakeskeinen ja dialoginen. Työskentelyni keskiössä on parin, perheen ja yksilön oman toimijuuden vahvistuminen. Minulle tärkeää on, että terapiassa mahdollistuu turvallinen tila, jossa on mahdollisuus yhdessä ajatteluun, yhdessä tuntemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Olen terapeuttina asiakasta arvostava ja kunnioittava.


Maunula, Helsinki

Metsäpuronkuja 11, liiketila 1
00560 Helsinki

 


 


Pitäjänmäki, Helsinki

Kutomotie 16 A 4. krs
00380 Helsinki

 


 


Etävastaanotto

Terapeuttimme ottavat etänä vastaan asiakkaita ympäri Suomen