Petra Kallio

Kognitiivinen lyhytterapeutti

Olen Petra Kallio, sosionomi (AMK) ja kognitiivinen lyhytterapeutti. Vaikka keskityin opinnoissani mielenterveys- ja kriminaalityöhön, ajauduin töihin lastensuojeluun, ja tällä polulla olen pysynyt jo viidentoista vuoden ajan. Huomasin pian, että lastensuojelussa pääsin käyttämään mielenterveyspuolen opintojani hyödyksi runsaasti, ja ajan myötä kokemusta on karttunut mitä erilaisimmista kohtaamisista ja vuorovaikutustilanteista.

Työn ohella olen käynyt useita koulutuksia, ja vuonna 2021 päätin täydentää osaamista terapiapuolen koulutuksella. Valitsin suuntauksekseni kognitiivisen lyhytterapian, sillä se tukee hyvin omaa ajatustani siitä, että ihminen ei ole kohtalonsa orja, vaan kykenevä oppimaan taitoja, joiden avulla voi merkittävästi parantaa elämänlaatuaan. Olen kiinnostunut myös kehollisuudesta, ja vaikka kognitiivisessa suuntauksessa keskitytään tutkimaan paljon ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välistä yhteyttä, myös esimerkiksi tunteiden kehollinen ilmeneminen on usein tutkistelun kohteena.

Taitava tunnemieli- lisäkoulutus on antanut minulle hyvän lisätyökalun tunne-elämän häiriöiden hoitamiseen. Tämä Annaleena Vesterisen ja Juhani Laakson Suomeen tuoma, manualisoitu hoitomalli pohjaa yhdysvaltalaisen professori David Barlow´n tutkimus- ja kehittämistyöhön, ja on kehitetty yhteistyössä psykologian, psykiatrian ja aivotutkimuksen erikoisalojen edustajien asiantuntijatyöryhmän kanssa. Keskimäärin kaksi kolmesta hoito-ohjelman läpikäyneestä asiakkaasta on kokenut vointinsa parantuneen merkittävästi. Työkirjaan perustuva hoitomalli soveltuu parhaiten ahdistuneisuus,- pelko- ja paniikkitilojen, sosiaalisten tilanteiden pelon, murehtimissairauksien, pakko-oireiden ja eriasteisten masennustilojen hoitoon.

Voit saapua keskustelemaan kanssani matalalla kynnyksellä. Olipa tulosi syynä univaikeudet, tunne-elämän haasteet tai vaikkapa elämäsi ihmissuhteiden tarkastelun tarve, tervetuloa! Terapiassa opit ottamaan käyttöön keinoja, jotka auttavat sinua ratkomaan elämäsi tielle osuvia haasteita vielä terapiaprosessin päätyttyä.


Maunula, Helsinki

Metsäpuronkuja 11, liiketila 1
00560 Helsinki

 


 


Pitäjänmäki, Helsinki

Kutomotie 16 A 4. krs
00380 Helsinki

 


 


Etävastaanotto

Terapeuttimme ottavat etänä vastaan asiakkaita ympäri Suomen