Saana Sievers

Perhe- ja paripsykoterapeutti, psykologi

Perhe- ja pariterapiassa keskeistä on turvallinen keskustelutila, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla kuulluksi. Terapeuttina olen rauhallinen, mutta aktiivinen osallistuja terapiatilanteessa. Kaiken keskiössä on asiakkaan kokemusta ja elämäntarinaa arvostava ote ja pyrkimys dialogiin. Pidän olennaisen tärkeänä yksilön ja perheen oman toimijuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistumista suhteessa ongelmiin ja haastavaan elämäntilanteeseen. Keskustelun lisäksi kehollisuuden huomioiminen ja etenkin lasten ja nuorten kanssa erilaiset toiminnalliset menetelmät ja leikki voivat olla tärkeä osa terapiaa.

Olen koulutukseltani perhe- ja paripsykoterapeutti sekä psykologi. Olen työskennellyt työurani ajan lasten, nuorten ja perheiden kanssa palvelujen eri aloilla kuten lasten- ja nuorisopsykiatriassa ja perheneuvoloissa. Perhesuhteisiin ja vuorovaikutukseen, lapsen ja nuoren kehitykseen, vanhemmuuteen sekä perheiden ja parien kohtaamiin kriiseihin ja traumakokemuksiin liittyvät teemat ovat vahvinta osaamisaluettani. Erityistä osaamista minulla on lähisuhde- ja perheväkivaltatyöstä.

Olen Kelan palveluntuottaja seuraaville asiakasryhmille:

  • Aikuiset 26–67-vuotiaat: Perheterapia ja pariterapia
  • Nuoret 16–25-vuotiaat: Perheterapiaa ja pariterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit

Maunula, Helsinki

Metsäpuronkuja 11, liiketila 1
00560 Helsinki

 


 


Pitäjänmäki, Helsinki

Kutomotie 16 A 4. krs
00380 Helsinki

 


 


Etävastaanotto

Terapeuttimme ottavat etänä vastaan asiakkaita ympäri Suomen