Terapiatalo Sydämellä

Terapiatalo Sydämellä on erikoistunut tarjoamaan terapeuttisia palveluita matalalla kynnyksellä, joustavasti ja oikea-aikaisesti, aina parien ja perheiden tarpeita kuunnellen. Oli kyse sitten olemassa olevista haasteista tai halusta ennaltaehkäistä ongelmia, tarjoaa Terapiatalo Sydämellä juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyt palvelut.

Terapiatalo Sydämellä on avannut ovensa pääkaupunkiseudulla.


Maunula, Helsinki

Metsäpuronkuja 11, liiketila 1
00560 Helsinki

 


 


Pitäjänmäki, Helsinki

Kutomotie 16 A 4. krs
00380 Helsinki

 


 


Etävastaanotto

Terapeuttimme ottavat etänä vastaan asiakkaita ympäri Suomen

 


 

Olemme tällä hetkellä keskellä kysymystä siitä, miten mielenterveyspalvelut ja mielenterveyshäiriöiden hoito tulisi järjestää siten, että kaikki apua tarvitsevat saisivat sitä riittävästi ja oikea-aikaisesti. Niin perhe-elämän kuin yksilön mielenterveyden haasteissa tarpeen mukainen apu on olennaista kärsimyksen helpottumisessa ja avun tarpeeseen vastaamisessa sekä laajemmin yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa.

Psykoterapia on yksi osa palveluverkkoa, jonka avulla turvaamme yhteiskunnassa yksilöiden ja perheiden hyvinvointia, lasten ja nuorten opiskelukykyä, aikuisten työkykyä sekä varmistamme, että kaikilla on mahdollisuus osallistua oman yhteisönsä toimintaan. Etenkin lasten ja nuorten psyykkinen oireilu on lisääntynyt eikä tähän voi vastata pelkästään yksilöhoitoja lisäämällä. Tarvitaan myös lapsen ja nuoren ympäristöön ja yhteisöihin kohdistuvaa tukea ja työskentelyä.

Perhe on tärkeä voimavara ja mahdollisuus, kun ollaan erityisesti lasten ja nuorten mutta myös aikuisten mielen hyvinvoinnin ja psyykkisen oireilun hoitamisen äärellä. Perheterapia on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi erilaisten psyykkisten häiriöiden hoidossa joko pääasiallisena hoitomuotona tai vahvistamassa yksilöhoidon vaikuttavuutta. Pariterapian mahdollisuudet ovat parisuhteen hyvinvoinnin lisäämisen lisäksi laajasti myös psyykkisten häiriöiden hoidossa ja koko perheen vuorovaikutussysteemin ja arjen vahvistamisessa.

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta, tarpeenmukaista ja oikea-aikaista psykoterapiaa laajasti erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille oli kysymys parisuhteen vuorovaikutusongelmista, elämäntilanteen kriisistä, lastensuojelullisista huolista tai psyykkisestä oireilusta. Psykoterapia osana hyvää mielenterveyden hoitoa pitää olla saatavilla kaikille ja haluamme olla mukana tämän yhteiskunnallisesti merkittävän työn tekemisessä.

Palvelumme

Traumainformoitu työote ja asiakkaan osallisuus palveluissamme

Terapiatalossa toimitaan traumainformoidun työotteen kautta. Kaikissa kohtaamisissa pyritään huomioimaan asiakkaiden mahdolliset traumakokemukset ja luomaan vuorovaikutustilanteista mahdollisimman turvallisia sekä estämään uudelleen traumatisoituminen palveluiden käyttäjänä. Psykoterapeuteillamme on erilaista traumaosaamista ja meillä on valmiuksia toteuttaa myös traumafokusoituja perhekeskeisiä interventioita esimerkiksi lapsen tai nuoren kokeman äkillisen traumaattisen kokemuksen jälkeen.

Traumaattisesta kokemuksesta voi jäädä oireita ja muita vaikutuksia etenkin silloin, kun ihminen jää vaikean kokemuksensa kanssa yksin. Perhe- ja pariterapian avulla voidaan auttaa trauman kokenutta jälleen paremmin yhteyteen toisten kanssa ja vahvistaa traumasta toipumista tätä kautta. Monilla meistä on kaikenlaisia kokemuksia palvelujärjestelmästä ja mahdollisesti myös kokemuksia, joissa ei ole tullut kuulluksi tai kokenut osallisuutta oman tai lapsensa asian käsittelyssä. Meillä kaikissa palveluissamme keskiössä on asiakkaan ja perheen oma osallisuus elämänsä asioiden käsittelyssä.

Terapeuttimme

Janika Cacho

Perhe- ja paripsykoterapeutti

Sosionomi (AMK). Työkokemus lastensuojelun perhetyöstä sekä sijaishuollon erityisyksikön intensiivihoidosta.

Osaamisalueet: Perhe- ja pariterapia lastensuojelussa, perhesuhdekriisit, parisuhdekriisit, vanhemmuus ja monikulttuurinen parisuhde.

Vastaanotot
Maunula, Pitäjänmäki, etävastaanotto

Siirry ajanvaraukseen

Petri Heikkilä

Psykoterapeutti

Psykiatrinen ja sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira, KELA), neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen terapeutti (AAT), työnohjaaja, päihdehoitaja ja ART-ohjaaja (Aggressioin Replacement Training).

Vastaanotot
Maunula, Pitäjänmäki, etävastaanotto

Siirry ajanvaraukseen

Petra Kallio

Kognitiivinen lyhytterapeutti

Sosionomi (AMK) ja kognitiivinen lyhytterapeutti. Taustalla useita koulutuksia, mm. taitava tunnemieli-lisäkoulutus. Työkokemus lastensuojelualalta viidentoista vuoden ajalta.

Osaamisalueet: monipuoliset elämän haasteet, kuten univaikeudet, tunne-elämän haasteet ja ihmissuhteet.

Vastaanotot
Maunula, Pitäjänmäki, etävastaanotto

Näytä lisätietoja | Siirry ajanvaraukseen

Jussi Riekkinen

Perhe- ja paripsykoterapeutti

Työkokemusta lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidon lisäksi työskentelyä päihdeyksikössä, lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja perheneuvolassa. Työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista yhteensä 18 vuotta.

Osaamisalueet: Parisuhdeongelmat, perheen erilaiset kriisit, perhesuhteisiin liittyvät konfliktit, mielenterveyshäiriöt, traumat, vanhemmuus, lapsen ja nuoren kehitys.

Ota yhteyttä: 040 578 4435

Vastaanotot
Maunula, Pitäjänmäki, etävastaanotto

Näytä lisätietoja | Siirry ajanvaraukseen

Saana Sievers

Perhe- ja paripsykoterapeutti, psykologi

PsM, perhe- ja paripsykoterapeutti, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn avainkouluttaja. Työkokemus psykologityöstä lasten ja perheiden kanssa 10 vuotta.

Osaamisalueet: Perhe- ja verkostoterapeuttinen työskentely, lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, perheterapia osana perhetyötä. Kouluttaminen, kehittäminen sekä konsultaatiot ja tuki asiakastyön prosesseissa, kehittämistyö.

Vastaanotot
Maunula, Pitäjänmäki, etävastaanotto

Näytä lisätietoja | Siirry ajanvaraukseen

Marjaana Varjopuro

Perhe- ja paripsykoterapeutti

20 vuoden vankka kokemus pari- ja perhepsykoterapeuttina.

Osaaminen: Pariterapia, perheterapia, keho- ja seksuaalipainotteinen terapia. Perheet, joilla on avun/tuen tarvetta vanhemmuudessa, sateenkaariperheet, perheet, joita on kohdannut tahaton lapsettomuus, adoptioperheet ja sijaisperheet. Adoptoidun nuoren ja adoptoidun aikuisen kanssa työskentely, lastensuojelun tukea saavat perheet, vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen ohjaus sekä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentely.

Vastaanotot
Maunula, Pitäjänmäki, etävastaanotto

Näytä lisätietoja | Siirry ajanvaraukseen

Eettiset arvomme

Terapeuttimme ovat sitoutuneet meille tärkeisiin arvoihin, joita ovat asiakkaan ehdoton kunnioittaminen ja arvostaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa, luottamuksellisuus sekä kaikessa vuorovaikutuksessa asiakkaan näkökulman kuuleminen ja pyrkimys dialogiin. Pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan asiakkaamme edun mukaisesti.

 • Terapeuttimme huolehtivat asiakassuhteen luottamuksellisuudesta ja noudattavat vaitiolovelvollisuutta.
 • Huolehdimme, että terapeuttiemme digitaaliset työvälineet sekä tietoturva ovat kunnossa.
 • Terapeuttimme sitoutuvat ammatillisen osaamisensa ylläpitämiseen; koulutus, työnohjaus.
 • Terapeuttimme ovat henkilökohtaisesti vastuussa työnsä laadusta.
 • Psykoterapian ensisijainen päämäärä on tukea ihmisen hyvinvointia sekä elämänhallinnan ja -laadun paranemista.
 • Terapeuttimme ymmärtävät ja tukevat moniarvoisuutta.
 • Terapiatalo sekä sen psykoterapeutit noudattavat Suomen lakeja ja asetuksia.
 • Terapiasuhteen alkaessa terapeutti sopii asiakkaan kanssa terapian tavoitteet ja keston sekä kertoo terapiasuhteen vaitiolovelvollisuudesta ja sen rajoituksista. Alussa käydään läpi myös terapeutin koulutus, työkokemus ja mahdolliset työmenetelmät.
 • Terapiatalossamme toteutuu fyysinen koskemattomuus sekä turvallisen ilmapiirin edellytykset.

Palvelupakettimme

Perheterapia

Perheterapia

Perheterapiasta voidaan sopia käynti kerrallaan, jolloin jokaisen käynnin aikana sovitaan jatkokäyntien tarpeesta. Perheterapiaa voidaan toteuttaa myös suunnitelmallisina psykoterapiajaksoina. Psykoterapian alussa tehdään kaikkien terapiaan osallistuvien kanssa yhteinen kuvaus terapiaan hakeutumisen syistä ja ongelmasta, johon toivotaan apua. Yhteisen kuvauksen kautta sovitaan psykoterapian tavoitteista, työmenetelmistä ja työskentelyn käytäntöihin liittyvistä asioista. Psykoterapian etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan jokaisella käynnillä. Tarpeen mukaan sovittavien psykoterapiakäyntien lisäksi tarjoamme eri pituisia psykoterapiajaksoja:

 • 3 käynnin perheterapiajakso erilaisissa perheiden kriisitilanteissa
 • 5 käynnin perheterapiajakso
 • 10 käynnin perheterapiajakso
Pariterapia

Pariterapia

Pariterapiasta voidaan sopia käynti kerrallaan, jolloin jokaisen käynnin aikana sovitaan jatkokäyntien tarpeesta. Pariterapiaa voidaan toteuttaa myös suunnitelmallisina psykoterapiajaksoina. Pariterapia soveltuu erityisen hyvin myös ennaltaehkäiseväksi tueksi erilaisiin parisuhteen hyvinvointiin, kipukohtiin tai perhe-elämän muutosvaiheisiin liittyvissä kysymyksissä. Psykoterapian alussa tehdään parin kanssa yhteinen kuvaus terapiaan hakeutumisen syistä ja ongelmasta, johon toivotaan apua. Yhteisen kuvauksen kautta sovitaan psykoterapian tavoitteista, työmenetelmistä ja työskentelyn käytäntöihin liittyvistä asioista. Psykoterapian etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan jokaisella käynnillä. Tarpeen mukaan sovittavien psykoterapiakäyntien lisäksi tarjoamme eri pituisia psykoterapiajaksoja:

 • 5 käynnin pariterapiajakso/ennaltaehkäisevä pariterapiajakso
 • 10 käynnin pariterapiajakso

Siirry ajanvaraukseen

Klikkaamalla itsesi ajanvaraukseen, avautuu uusi ikkuna, josta voit tarkastella terapeuttien vapaita aikoja ja tehdä ajanvarauksen.

Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme lisää Avosylin yhtymän ja Neljän Asteen terapiapalveluista:

Pari- ja perhepsykoterapeutti
Marjaana Varjopuro
050 302 7327
etunimi.sukunimi@4astetta.fi

Avopalvelujohtaja
Toni Sipiläinen
045 265 5100
etunimi.sukunimi@4astetta.fi

Tule meille psykoterapeutiksi!

Kiinnostaisiko sinua toimia Terapiatalo Sydämellä -psykoterapeuttina? Jätä hakemus, niin olemme yhteydessä sinuun!


Potilasrekisteri

Tietosuojaseloste Neljä Astetta terveydenhuollon palveluiden asiakkaille.