artikkelit

Työnohjaus: Kuinka hyödyntää työnohjausta omassa työssä

Julkaistu 9.2.2024

Työnohjauksen merkitys sosiaalialalla

Työnohjauksella on keskeinen rooli sosiaalialan ammattilaisten työssä, sillä se tukee henkilöstön ammatillista kasvua ja kehittymistä. Avosylin yhtymässä ymmärretään, että työntekijöiden hyvinvointi heijastuu suoraan asiakkaiden, tässä tapauksessa lasten ja perheiden, hyvinvointiin. Työnohjauksen avulla voit syventää ymmärrystäsi omasta työstäsi, tunnistaa ja ratkaista työhön liittyviä haasteita sekä kehittää vuorovaikutustaitojasi. Tämä on erityisen tärkeää alalla, jossa kohtaamiset ja vuorovaikutus ovat työn ydintä.

Avosylin yhtymän tarjoama työnohjaus on suunniteltu tukemaan sinua kohtaamaan työsi haasteet avoimesti ja rakentavasti. Työnohjauksen aikana saat mahdollisuuden pysähtyä ja tarkastella työtäsi uusista näkökulmista, mikä auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi. Tämä prosessi ei ainoastaan edistä ammatillista kehitystäsi, vaan myös vahvistaa työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja yhteistä arvopohjaa, joka Avosylin yhtymässä on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen.

Empaattinen lähestymistapa työnohjauksessa

Avosylin yhtymän työnohjauksessa korostetaan empaattista lähestymistapaa, joka on linjassa yhtymän arvojen kanssa. Empaattinen työnohjaus mahdollistaa syvemmän ymmärryksen työntekijöiden ja asiakkaiden välillä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Tämä lähestymistapa auttaa sinua kehittämään kykyäsi asettua asiakkaan asemaan ja ymmärtää hänen kokemuksiaan, mikä on lastensuojelutyössä korvaamatonta. Empaattinen työnohjaus tukee myös omien tunnereaktioidesi tunnistamista ja käsittelyä, mikä on tärkeää henkilökohtaisen jaksamisen kannalta.

Kun työskentelet lastensuojelun parissa, kohtaat päivittäin monenlaisia tunteita ja tilanteita, jotka voivat olla haastavia. Avosylin yhtymän tarjoama työnohjaus auttaa sinua käsittelemään näitä kokemuksia turvallisessa ympäristössä, jossa voit jakaa ajatuksiasi ja tunteitasi muiden saman kokeneiden kanssa. Tämä ei ainoastaan edistä omaa hyvinvointiasi, vaan myös parantaa kykyäsi olla läsnä asiakkaille ja tarjota heille laadukasta tukea ja palvelua.

Osallistava työnohjaus Avosylin yhtymässä

Avosylin yhtymässä työnohjaus on osallistavaa ja interaktiivista. Se antaa sinulle mahdollisuuden olla aktiivinen toimija omassa kehityksessäsi. Osallistavassa työnohjauksessa korostetaan yhteistyötä ja avointa dialogia, joka rohkaisee sinua jakamaan kokemuksiasi ja oppimaan kollegoiltasi. Tämä menetelmä tukee yhtymän tavoitetta vahvistaa työntekijöiden toimijuutta ja osallisuutta, mikä puolestaan heijastuu myös asiakastyöhön.

Osallistavassa työnohjauksessa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten työnohjaus etenee ja mitkä teemat nousevat keskiöön. Tämä lähestymistapa tukee Avosylin yhtymän arvoja, joissa korostetaan jokaisen yksilön merkitystä ja ainutlaatuisuutta. Työnohjauksessa saat tilaisuuden kehittää omia vahvuuksiasi ja löytää uusia tapoja toimia lastensuojelun haastavassa mutta palkitsevassa työssä.

Työnohjauksen hyödyt ammatillisessa kehityksessä

Ammatillinen kehitys on jatkuvaa ja työnohjaus on tehokas väline sen tukemiseen. Avosylin yhtymän tarjoama työnohjaus auttaa sinua pysymään ajan tasalla sosiaalialan muuttuvissa käytännöissä ja teorioissa. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden reflektoida omaa työtäsi ja löytää uusia näkökulmia ja menetelmiä, jotka edistävät ammatillista kasvuasi ja parantavat työn laatua.

Työnohjauksen kautta saat tukea ja työkaluja, jotka auttavat sinua kohtaamaan työsi haasteet ja hyödyntämään niitä oppimisen mahdollisuuksina. Avosylin yhtymässä työnohjaus on suunniteltu tukemaan sinua niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla, jotta voit tarjota parasta mahdollista tukea asiakkaillesi ja edistää lasten ja perheiden hyvinvointia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit