artikkelit

Vaikuttavat lastensuojelupalvelut: Parhaat käytännöt lasten tukemiseen

Julkaistu 8.2.2024

Lapsen etu ja osallisuus

Lapsen hyvinvointi on Avosylin toiminnan ytimessä. Me uskomme, että jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskeviin päätöksiin. Tämä ei ainoastaan vahvista lapsen itsetuntoa ja toimijuutta, vaan myös edistää hänen sosiaalista kehittymistään. Kuuntelemalla lapsia ja heidän perheitään, voimme räätälöidä palvelumme vastaamaan heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja toiveitaan.

Osallisuuden edistäminen on meille Avosylinissa sydämen asia. Tarjoamme lapsille ja heidän perheilleen mahdollisuuksia vaikuttaa palveluidemme kehittämiseen, mikä luo pohjaa yhteisöllisyydelle ja positiiviselle muutokselle. Tavoitteenamme on tukea lasten kasvua ja kehitystä, jotta he voivat rakentaa itselleen merkityksellisen ja omannäköisen elämän.

Kohtaamisen tärkeys

Avosylinissa ymmärrämme, että aito kohtaaminen on perusta kaikelle työllemme. Empaattinen ja ennakkoluuloton lähestymistapa luo luottamusta ja turvallisuuden tunnetta, joka on välttämätöntä tehokkaan avun ja tuen tarjoamisessa. Jokainen kohtaamamme lapsi ja perhe ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavasti ja avosylin, sillä vain siten voimme ymmärtää heidän todelliset tarpeensa ja toiveensa.

Me Avosylinissa panostamme kohtaamisen laatuun jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Olipa kyseessä sitten ensimmäinen tapaaminen tai pitkäaikainen tukisuhde, pyrimme aina olemaan läsnä ja kuuntelevaisia. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan vahvista asiakkaidemme hyvinvointia, vaan myös ohjaa meitä kehittämään palveluitamme entistä vaikuttavammiksi.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Kestävä kehitys on Avosylinin toiminnan kulmakivi. Sitoudumme toimimaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta voimme taata palveluidemme jatkuvuuden ja laadun myös tulevaisuudessa. Vastuullisuus ei ole meille vain sana, vaan se näkyy jokapäiväisessä työssämme ja päätöksenteossamme. Pyrimme aktiivisesti tuottamaan myönteisiä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin elämässä.

Avosylinissa vastuullisuus tarkoittaa myös innovatiivisuutta ja jatkuvaa kehittymistä. Emme tyydy vain nykyisiin toimintatapoihimme, vaan etsimme jatkuvasti uusia ja parempia keinoja tukea lapsia ja perheitä. Kehitämme palveluitamme säännöllisesti asiakkaidemme palautteen ja tarpeiden mukaisesti, jotta voimme tarjota parasta mahdollista tukea jokaiselle avuntarvitsijalle.

Turvallisuuden ja luottamuksen rakentaminen

Turvallisuuden tunne on perusta sille, että lapset ja perheet voivat kohdata elämän haasteet ja kriisitilanteet. Avosylinissa työskentelemme jatkuvasti luodaksemme turvallisen ympäristön, jossa jokainen voi tuntea olevansa suojattu ja arvostettu. Luottamus syntyy avoimuudesta, rehellisyydestä ja läpinäkyvästä toiminnasta, ja nämä ovatkin periaatteita, joihin sitoudumme joka päivä.

Me Avosylinissa tiedämme, että turvallisuus ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii jatkuvaa työtä ja sitoutumista. Kuuntelemme aktiivisesti lapsia ja perheitä, jotta voimme ymmärtää heidän huolensa ja tarpeensa. Tämä auttaa meitä rakentamaan kestäviä muutoksia ja turvaamaan asiakkaidemme hyvinvoinnin kaikissa elämänvaiheissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit