Blogi

Yhdessä vahvempana sijaishuollon juhlapäivään!

Julkaistu 18.2.2022

Tänään 18.2. vietämme sijaishuollon juhlapäivää. Juhlinnan tarkoituksena on nostaa esille sijaishuoltoa, sijaishuollon lapsia ja nuoria ja juhlia sijaishuollon onnistumisia. Päivän tavoitteena on, että jokainen lapsi sijaishuollossa kokee olevansa arvostettu ja rakastettu ja näkee maailman täynnä mahdollisuuksia. Juhlinnalla halutaan nostaa esille myös sijaishuollossa olevien lasten oikeuksia ja niiden varmistamista sijaishuollon arjessa. Nämä ovat meillä PKS:llä tärkeitä tavoitteita ihan joka päivä sijoitettujen lasten ja perhehoitajien parissa.

Tänään on siis syytä juhlia, tehdä asioita yhdessä, kannustaa ihmisiä puhumaan sijaishuollosta sen eri näkökulmista ja jakamaan juhlaan liittyvää informaatiota, kuvia ja ajatuksia muille sijaishuollosta kiinnostuneille, sijoitettuna oleville ja sijaishuollossa työskenteleville. Sijaishuoltoon liittyy paljon erilaisia tarinoita. Tarinoita onnistumisista, uusista mahdollisuuksista, epäonnistumisistakin. Jokaisen lapsen ja nuoren tarina on meille tärkeä joka päivä, vaikka tänään juhlistammekin sitä aivan erityisesti.

PKS on valinnut vuoden teemaksi “Yhdessä vahvempana”. Teema sopii hyvin myös sijaishuollon juhlapäivään. Laadukasta, lasta lähellä olevaa ja lasta kunnioittavaa perhehoitoa ei meistä kukaan voi tehdä ja toteuttaa yksin. Tarvitsemme siihen toisiamme; perhehoitajia, sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia, terapeutteja, vanhempia. Tarvitsemme moniäänisyyttä, moniammatillisuutta. Tarvitsemme suuria korvia lapsen kuuntelemiseksi, avointa syliä lapsen huomioimiseksi ja lohduttamiseksi sekä lempeitä silmiä lapsen näkemiseksi ja hyväksymiseksi sellaisena kuin hän on. Tarvitsemme sydämen ymmärrystä lapsen kokemuksista ja siitä, miten voimme näissä kokemuksissa lasta tukea ja tarjota korjaavia kokemuksia. Perhehoitajat ovat tärkeässä tehtävässä tarjoamassa lapselle kaikkea tätä ja jakamassa yhteistä arkea ja elämää lapsen kanssa.

PKS kysyy perheisiin sijoitetuilta lapsilta ja nuorilta säännöllisesti heidän ajatuksistaan, kokemuksistaan ja tunteistaan koskien saamaansa tukea ja huolenpitoa sijaishuollossa. Nämä vastaukset antavat meille tärkeää tietoa siitä, millaiset asiat tuntuvat lapsista ja nuorista hyvältä, mikä on heille tärkeää, mitkä asiat ovat heille merkityksellisiä. Sijaishuollossa voidaan kokea onnistumisen hetkiä, kun nuori tuo esille, että perhehoitokoti on hänelle ensimmäinen paikka, jossa saa olla oma itsensä ja joka tuntuu kodilta. Tai kun lapsi alkaa tuntemaan ja kokemaan turvaa niin, että hän uskaltaa näyttää kaikenlaiset tunteensa. Onnistumisen hetkiä ovat ne hetket, kun nuori itsenäistyy, saa tutkinnon ja työllistyy. Kun nuori itse hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Tai kun perhehoitaja kokee tehtävässään kasvaneensa ja oppineensa elämästä sijoitetun lapsen rinnalla. Onnistumisesta kertoo se, kun lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kiittää PKS:n työntekijää hyvästä yhteistyöstä haastavassa tilanteessa. Onnistumista koetaan suuresti myös silloin, kun lapsen syntymävanhempi kertoo kokevansa, että lapsi on sijaishuollossa turvassa ja näkee lapsen hyvinvoinnin eteen tehtävän paljon töitä. Voi syntyä kokemus aidosta yhdessä tekemisestä, kokemus siitä, että lapsen elämän ihmiset asettuvat hänen ympärilleen yhdessä, lapsen ja nuoren tarpeita kuullen ja hänet mukaan ottaen. Näissä kaikissa tilanteissa olemme saaneet kunnian olla ja kulkea rinnalla.

Sijaishuolto on todellakin juhlimisen arvoinen – Juhlithan Sinäkin!

PKS:n johtoryhmä
Birkitta, Sirpa, Riikka, Ville ja Reetta